Daily Archives: July 11, 2016

Wij zijn het

Handelingen 10 5 Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. 6 Deze is te gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Wij zijn het