Terwijl

Handelingen 10

44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. 45 En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, 46 want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken. Toen antwoordde Petrus: 47 Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? 48 En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de Naam van de Heere. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. (Handelingen 10:44-48)

Lukas beschrijft het op zo’n manier dat we haast niet anders kunnen concluderen dat God niet kon wachten. Petrus is nog bezig met zijn verhaal, hij heeft nog zoveel meer te vertellen, maar het is God die het genoeg vindt en de controle neemt. Terwijl Petrus aan het spreken was viel de Heilige Geest op allen die aan het luisteren waren.

Dit is de echte tweede pinksterdag, want als we door dit bijbelboek lezen dan zien we dat na het pinksterfeest de Heilige Geest elke keer is doorgegeven door het opleggen van handen. Maar hier bij Cornelius is het net als bij het pinksterfeest, de Heilige Geest komt zonder dat er mensenhanden bij betrokken zijn. Petrus hoeft zijn handen niet op te leggen, de mensen hoeven niet eerst gedoopt te zijn, God laat heel duidelijk weten dat dit Zijn verlangen is.

Lukas benadrukt dat de joden die met Petrus waren ook getuigen zijn. Ze begrijpen namelijk dat het moeilijk wordt om de andere joden die Jezus ook volgen hier van te overtuigen en dat kunnen we al zien aan de houding van Petrus in het hele verhaal. Het volk Israel is doordrongen van de gedachte dat zij de nakomelingen van Abraham zijn, exclusiviteit. En de volgelingen van Jezus wilden niets liever dan jood blijven, net zoals de reformatoren onderdeel wilden blijven van de Rooms Katholieke Kerk.

De gedachte dat de verwijdering tussen de volgelingen van Jezus en het joodse volk alleen maar groter zal worden als de heidenen ook worden geaccepteerd zal dan ook sterk hebben meegespeeld. Maar God gaat heel duidelijk deze weg, deze heidenen horen ook bij het lichaam van Christus, zij zijn nu ook broeders en zusters.

De Heilige Geest die op hen is, is dezelfde Heilige Geest die in Petrus is en dat moeten wij ook leren. God accepteert, God nodigt uit, God staat met Zijn armen open voor iedereen. Welke geloofsovertuiging we ook hebben, welke manier van leven we ook hebben, welke problemen we ook hebben, God nodigt iedereen uit. En als we die uitnodiging accepteren dan wil Hij ons vullen met Zijn Heilige Geest. En die Heilige Geest zal met ons wandelen en ons op een plek brengen waar we heel dicht bij God kunnen zijn.

Terwijl de wereld aan het vechten is, terwijl de voorganger druk bezig is met de liturgie, terwijl wij druk bezig zijn met ons eigen leventje, is daar God die gewoon doorgaat met het aanraken van mensen met Zijn Heilige Geest. Dat wij er niet mee bezig zijn, betekent niet dat God er ook niet mee bezig is. Terwijl wij liggen te slapen is Hij altijd bezig om mensen aan te raken met Zijn Geest van liefde.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.