Leven in vrede

Handelingen 10

36 Dit is het woord dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; Deze is de Heere van allen. 37 U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft: 38 hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. (Handelingen 10:36-38)

Het evangelie volgens Petrus. We kunnen deze woorden op verschillende manieren lezen. We kunnen het lezen vanuit een theologisch perspectief. Op die manier proberen we in woorden uit te drukken hoe we denken dat het gebeurd is en hoe de geestelijke vork in de steel zit. Jezus is dan gekomen om vrede te brengen en om Heer te zijn van alle mensen. En dit wordt dan onze overtuiging en op het moment dat er iemand is die zegt dat een andere god beter is dan komen we met deze overtuiging op de proppen.

Een andere manier om deze woorden te lezen is het aan te nemen voor ons leven. Dan wordt het een heel ander verhaal, dan komt Jezus om vrede te brengen in mijn leven. Jezus wordt dan de Heer in mijn leven. Petrus beschrijft een werk van God waarin Hij Zijn Zoon Jezus aan ons geeft zodat wij in vrede kunnen leven, een vrede waarin Jezus de leider is.

Vers 38 beschrijft hoe Jezus vol van de Heilige Geest mensen verloste van de duivel. De wereld leeft met de duivel als leider en onder zijn leiding is er geen vrede, geen vrede op wereldniveau, maar ook vrede op persoonlijk niveau. En Petrus beschrijft dat Jezus kwam om mensen op persoonlijk niveau te verlossen van de duivel en dus Zijn vrede te geven. Als we Jezus onze Heer maken dan zullen we de vrede van God ontvangen.

En zo moeten we naar het evangelie luisteren. En dat is het een heerlijk evangelie dat ons vandaag de dag vrede brengt in ons hart. Wat een heerlijk evangelie is Petrus hier aan het prediken en Cornelius zuigt het op. Zijn hart raakt voller en voller met de geestelijke woorden van bevrijding. Nu begrijpt hij wat een heerlijke God hij aan het dienen was.

Het evangelie is een openbaring voor ons geestelijk hart. Het evangelie moet ons aanraken en ons bevrijden, want dat is de vrede onder de leiderschap van Jezus.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.