Sociale (media) vrees

Lukas 12

4 En Ik zeg u, Mijn vrienden: Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. 5 Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, wees bevreesd voor Hem! 6 Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten. 7 Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven. (Lukas 12:4-7)

Veel christenen missen de vrees voor God. Hoe makkelijk zingen we niet dat God onze vriend is. Hij is ons maatje in het leven, Hij doet wat wij van Hem vragen. Leve de vrijheid, want er is geen wet in ons leven die meer zegt wat we fout doen. En natuurlijk is dit erg extreem, maar in meer of mindere mate is dit wel hoe we met God omgaan.

Want als we alleen zijn en achter de computer zitten, zijn we ons er dan van bewust dat God met ons meekijkt? Als we met een groep vrienden die ene loser zwart aan het maken zijn, zijn we ons er dan van bewust dat God het ook hoort? Als we onze belasting invullen, hoe we met onze vrouw omgaan, hoe we lopen te roddelen, en ga zo maar door.

Vrees voor God is God op de eerste plaats zetten in ons leven. Zijn mening moet het belangrijkste zijn in ons leven. Niet de mening van onze vriendinnen, collega’s of buren moet bepalen wat wij vandaag doen, maar onze vrees voor God.

Misschien klinkt ‘vrees’ zo angstig en in zekere zin moet dat ook angstig klinken. Want deze vrees geeft ons dit bewustzijn dat God altijd bij ons is. Deze vrees geeft ons het bewustzijn dat uiteindelijk Zijn beslissing in ons leven van belang is. Onze vrienden, buren, collega’s en zelfs familieleden kunnen niet bepalen hoe onze toekomst verder verloopt. Alleen God kan dat.

En als wij ons daar van bewust zijn en daar uit wandelen, dan vrezen wij God. Dan weten wij dat Zijn verlangen het belangrijkste is voor ons leven. We hoeven niet langer meer te proberen om er bij te horen in deze wereld of zelfs in onze gemeente. Onze motivatie is niet langer om er precies tussen te passen, maar onze motivatie wordt Gods verlangen. Hem lief te hebben met heel ons hart, met al onze kracht en als ons verstand.

Het bloed van Jezus heeft ons bevrijd van al onze zonden, maar niet van de vrees van God. Het bloed van Jezus moet ons juist meer vrees geven. We moeten ons meer bewust worden van wat God kan en wil doen in ons leven. Die vrees zal ons juist bevrijden van een veel grotere last. De sociale (media) vrees, wat in werkelijkheid een diepe angst is.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.