Verlangen naar Gods hart

Lukas 12

13 En iemand uit de menigte zei tegen Hem: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. 14 Maar Hij zei tegen hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? (Lukas 12:13-14)

We zien het hier in India ook, het zijn de lokale leiders die gevraagd worden om beslissingen te nemen of hun invloed moeten uitoefenen in bepaalde familie situaties. Een dubieuze dood van een gemeentelid wordt dan besproken met de oudsten van het dorp. Daar wordt dan besloten of men wel of niet de politie er bij zal halen of dat iedereen het hier bij laat zitten.

Het is dus helemaal niet zo raar dat deze man van Jezus verlangt dat Hij Zich mengt in deze persoonlijke zaak. Jezus was blijkbaar in aanzien gestegen en mensen nemen Zijn woorden serieus. De man zelf was er van overtuigd dat hij in het gelijk stond want hij vraagt Jezus wel gelijk om in zijn voordeel te beslissen.

Maar wat een heerlijke reactie van Jezus. Soms zijn we zo vol van dingen waar God helemaal niet vol van is. Soms zijn we zover van Gods hart verwijderd dat we hele nutteloze dingen van God verlangen.

Het mag dan volgens de cultuur zo zijn dat Jezus gevraagd mag worden om Zijn invloed uit te oefenen maar op geestelijk niveau slaat deze man de plank helemaal mis. En dat is precies wat Jezus wil laten zien. Jezus is hier niet bezig met een aards koninkrijk, Jezus is hier bezig met een hemels koninkrijk. Jezus is hier bezig om Gods heerlijkheid te openbaren en daarin te wandelen. Al het onderwijs van Jezus is niet om ons leven comfortabeler te maken maar om ons leven geestelijker te maken, dat ons verlangen vol is van Gods hart.

Daarom reageert Jezus op deze doortastende manier. Deze man verlangt dit alleen maar van Jezus vanwege Zijn invloed op de maatschappij, maar niet omdat Hij de Zoon van God is. En Jezus wil die rol niet hebben, Hij wil alleen maar de weg, de waarheid en het leven voor ons zijn.

Laten we zo tot Hem bidden, laten we verlangen naar Zijn heerlijkheid en bevrijding. Laten we bidden dat Zijn koninkrijk komt en Zijn wil geschiede. Laten we verlangen naar Gods hart alleen.

 

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.