Heilige God

Lukas 12

10 En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. (Lukas 12:10)

Veel mensen zijn het niet eens met Jezus en dat laten ze weten ook. Ze bereiden zelfs plannen voor om Jezus uit de weg te ruimen. En dat zal ze vergeven worden op het moment dat ze om vergeving vragen. Zelfs het kruisigen van Jezus zal hen vergeven worden, op het moment dat ze zullen erkennen dat ze fout waren.

Jezus heeft in reactie op de religieuze leiders de discipelen duidelijk gemaakt dat ze de Vader moeten vrezen, ze moeten van Hem alles verwachten. Wat de religieuze leiders doen is niet goed en daar moeten zij verre van blijven. Maar ze mogen weten dat ook die religieuze leiders vergeven zullen worden als ze daar naar verlangen.

Maar nu gaat Jezus een stap verder, nu is de boodschap helemaal op de discipelen gericht. Want het is één ding om tegen Jezus in te gaan, maar op het moment dat we de Heilige Geest beginnen te lasteren begeven we ons op een pad waarvan we niet meer terug kunnen keren. En deze boodschap is niet voor de religieuze leiders, dit is een boodschap voor de discipelen, voor de volgelingen van Jezus.

Jezus is een licht in deze wereld en als we die afwijzen, dan is dat onze eigen fout. We kiezen er dan voor om in de duisternis te blijven, maar dan nog altijd kunnen we vergeving ontvangen. Maar op het moment dat wij volgelingen van Jezus zijn en Jezus ons heeft gedoopt met de Heilige Geest en vuur wordt het een heel ander verhaal. De Heilige Geest is geen spelletje, de Heilige Geest is de Geest van God.

10 Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. 11 Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. (1 Korinthe 2:10-11)

We moeten God vrezen, we kunnen niet zo lichtvaardig doen over ons leven als christen. We kunnen niet lichtvaardig doen over de doop met de Heilige Geest die Jezus ons geeft. We hebben te maken met een Heilige God die nooit zal accepteren dat Zijn heiligheid wordt bezoedelt.

Jezus is een openbaring van Gods heilige karakter geboren als mens (Zoon de mensen) die heilig blijft op het moment dat wij Zijn schepping Hem afwijzen. De Heilige Geest is Gods hemelse openbaring en op het moment dat wij vervult zijn met die hemelse openbaring staan wij op heilige grond. Dan zal alles wat tegen Gods heilige Geest ingaat verteert worden door Zijn heilig vuur. Laten we God werkelijk vrezen als christenen, laten we Hem werkelijk erkennen als de Heilige Vader die in de hemelen is en niet in onze broekzak.

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.