God spreekt

Lukas 12

10 En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. 11 Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. 12 Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. (Lukas 12:10-12)

Ons leven wordt een samenwerking met God. En dat is waar de heilige grond begint. De Farizeeën lasterden Jezus, maar zij stonden toen niet op heilige grond. Maar op het moment dat we samen met de Vader in Zijn Heilige Geest gaan wandelen, wandelen wij wel op heilige grond. Toen Mozes werd geroepen begon Hij een samenwerking met God, het was God die samen met Hem Israël uit Egypte zou leidden. Het was God die Hem de woorden gaf om te spreken tegen de Farao.

Op het moment dat wij vervuld zijn met de Heilige Geest mogen wij er ook op vertrouwen dat God door ons spreekt. Niet alleen als we met vrienden praten, maar ook met vijanden. God spreekt door ons de woorden die nodig zijn. En voor veel mensen is dit vers een bemoediging en geeft het geloof en dat moet het ons ook geven. We mogen er op vertrouwen dat Hij Zijn evangelie door ons wil spreken.

Maar dat is niet alles wat deze verzen betekenen. Want vlak voor deze bemoedigingen heeft Jezus het over het lasteren van de Heilige Geest. En deze bemoedigingen moeten we daar niet los van zien. Het is niet alleen dat we bemoedigt mogen zijn dat de Heilige Geest door ons spreekt, we moeten ons er ook van bewust zijn dat de Heilige Geest door ons wil spreken.

Want wat gebeurt er op het moment dat we niet met vrienden zijn maar met mensen waarvan we weten dat ze geen enkele interesse hebben, of sterker nog vijandig zijn? Ook dan moeten we weten dat de Heilige Geest met ons is net zoals de Geest van God met Mozes was toen hij voor de Farao stond. Dan moeten we niet wegvallen en in een hoekje kruipen, dan moeten we zeker niet onze eigen woorden gaan spreken waarmee we onszelf gaan excuseren voor wat God wil spreken.

Het is niet alleen geloof dat Jezus hier wil geven, het is ook een waarschuwing. We kunnen geen spelletje spelen met de Heilige Geest. Hij is in ons en zal altijd spreken in ons leven. En daar moeten we niet van afwijken, daar moeten wij onze verantwoordelijkheid in dragen.

Laten we als christenen de Heilige Geest serieus nemen. Hij wil werkelijk in ons leven komen en tot ons spreken. Hij wil ons leren wat wij moeten weten en wat wij moeten spreken. God spreekt, ook vandaag nog.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.