ECHT

Lukas 12

1 Intussen, toen er een menigte van vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen, begon Hij te spreken, allereerst tot Zijn discipelen: Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is de huichelarij. 2 Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. (Lukas 12:1-2)

De religieuze leiders willen niet luisteren, alles waar ze vol van zijn is henzelf. Ze willen niet geconfronteerd worden met hun fouten en kiezen er voor om in de duisternis te blijven. Ze willen niet in het licht van God wandelen. Daarom keert Jezus Zich tot Zijn discipelen om hen te waarschuwen voor dit soort gedrag.

Want deze houding is als een zuurdesem, langzaam gaat het door het hele deeg en infecteert het ons hele leven. Zo gauw we een muur opwerpen om onszelf te beschermen tegen kritiek, beginnen we in ons eigen wereldje te leven. Wat wij vinden wordt definitief de waarheid. En die muur wordt steeds sterker en steeds harder, zelfs zo hard dat we elk kritiek dat we ontvangen het zwijgen op willen leggen.

Een echte christen kan tegen kritiek, omdat men het voor God durft te brengen. Een echt christen durft te twijfelen en durft dan om bevestiging van God te vragen. Want dat is waar God naar verlangt, God verlangt naar een oprecht hart een hart dat durft te twijfelen en dan verlangt naar een antwoord van God.

Zo gauw we dingen in het donker doen zonder dat mensen er achter kunnen komen, gaat het fout. Zo gauw onze buitenkant anders is dan onze binnenkant zijn we huichelaars. En als we daar bedreven in worden, dan begint het in alles van ons leven door te dringen. We leven dan in twee werelden, een wereld die we aan de buitenkant laten zien en een wereld die voor iedereen verborgen is.

Maar Jezus is duidelijk, uiteindelijk zal alles openbaar worden. Uiteindelijk hebben we niets dat we achter kunnen houden. De hele wereld zal weten wat God allang weet van ons leven. Daarom moeten de discipelen hier nooit aan beginnen. Ze moeten altijd een open boek blijven, altijd oprecht blijven. Als ze fouten maken moeten ze dat niet proberen op te lappen maar het erkennen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.