Monthly Archives: December 2014

De grootste profeet

Lukas 7 26 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. 27 Deze is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De grootste profeet

Damage control

Lukas 7 24 Toen de boden van Johannes weggegaan waren, begon Hij tegen de menigte over Johannes te zeggen: Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Damage control

Geen aanstoot

Lukas 7 20 Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons naar U toe gezonden met de vraag: Bent U Degene Die komen zou, of verwachten wij een ander? 21 Op dat moment genas … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Geen aanstoot

Bent U Degene die komen zou?

Lukas 7 18 En de discipelen van Johannes berichtten hem over al die dingen. 19 En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag: Bent U het Die komen zou, … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Bent U Degene die komen zou?

De kerstman vrezen?

Lukas 7 14 En Hij ging naar de baar toe en raakte die aan (de dragers nu stonden stil) en Hij zei: Jongeman, Ik zeg u, sta op! 15 En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De kerstman vrezen?

God hoort

Lukas 7 13 En toen de Heere haar zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over haar, en zei Hij tegen haar: Huil niet. 14 En Hij ging naar de baar toe en raakte die aan (de dragers nu stonden … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on God hoort

Innerlijke ontferming

Lukas 7 11 En het gebeurde op de volgende dag dat Hij naar een stad ging die Naïn heette, en veel van Zijn discipelen en een grote menigte gingen met Hem mee. 12 Toen Hij nu de poort van de … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Innerlijke ontferming

Wees niet verwonderd

Lukas 7 9 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Hij keerde Zich om en zei tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden. 10 En … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Wees niet verwonderd

In Wie wij geloven

Lukas 7 6 En Jezus ging met hen mee, maar toen Hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar Hem toe om tegen Hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben het … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on In Wie wij geloven

Een ander wonder

Lukas 7 1 Nadat Hij al Zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk, ging Hij Kapernaüm binnen. 2 En een slaaf van een zekere hoofdman over honderd, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. 3 … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Een ander wonder