Bent U Degene die komen zou?

Lukas 7

18 En de discipelen van Johannes berichtten hem over al die dingen. 19 En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander? 20 Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons naar U toe gezonden met de vraag: Bent U Degene Die komen zou, of verwachten wij een ander? (Lukas 7:18-20)

Wat zijn onze verwachtingen van God? Wat wil Hij doen in ons leven en op een andere schaal, wat wil Hij doen in deze wereld? Want voordat we naar Johannes de doper kunnen gaan kijken moeten we eerst onszelf gaan afvragen wat wij doen?

Hier is de voorloper van Jezus. De man die de mensen voorbereidde op de komst van de beloofde Messias. Hij riep de mensen op om zich te bekeren van hun zonden. Hij was in Israël zich als geen ander bewust van de hand van God op dat moment. Hij was de profeet van Zijn tijd. En hij begon zich af te vragen of Jezus wel werkelijk de persoon is die hij voor ogen had. Is Jezus wel werkelijk de beloofde verlosser voor Israël?

De voorgaande verzen beschreef een beeld van een Jezus die machtige daden doet, zelfs mensen uit de doden opwekken. En hier komt Johannes die begint te twijfelen of Jezus wel degene is die we moeten verwachten. Want blijkbaar heeft Johannes toch een ander beeld van een verlosser, blijkbaar verwachtte Johannes toch iets anders van God.

En natuurlijk wij weten dat Jezus kwam om aan het kruis te sterven. Hij kwam niet om een heldenrol te hebben dat iedereen naar Hem toe zou komen zodat Hij hun superheld kon zijn. Maar misschien was dit wel het beeld dat Johannes had. Misschien was dit wel het verlangen waarmee Johannes de mensen opriep om zich te bekeren.

En misschien hebben wij dit gedeelte wel correct, maar dat is hoogstwaarschijnlijk omdat het ons met de paplepel is ingegoten. Maar wat Johannes hier doet doen wij dat nog? Johannes is werkelijk bezig met zich afvragen wat God aan het doen is. Johannes wil weten wat Gods plan is. En daarom stelt hij Jezus deze vraag. Het is geen ongeloof, het is onwetendheid en tegelijk een werkelijke honger om het juiste te weten.

8 Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? (Lukas 18:8)

Leven wij nog met dit geloof dat Johannes had? Een geloof dat zich afvraagt, wat is God vandaag aan het doen met de gemeente van Christus? Wat zijn de plannen van God voor deze tijd en maatschappij? Johannes had dat en ook al zat hij niet bij het juiste eind, Zijn geloof was sterk. Hij had oog voor Gods daden en Gods verlangen.

En nu is het aan ons dat wij net zo gaan kijken als Johannes. Jezus wat bent U aan het doen? Johannes was aan het uitzien naar het werk van God. Johannes was vol van geloof in de God van Abraham, Izak en Jakob. En wij, verwachten wij nog dat God wat doet of zijn wij alleen maar aan het wachten en zien wel wanneer God wat doet?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.