God hoort

Lukas 7

13 En toen de Heere haar zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over haar, en zei Hij tegen haar: Huil niet. 14 En Hij ging naar de baar toe en raakte die aan (de dragers nu stonden stil) en Hij zei: Jongeman, Ik zeg u, sta op! 15 En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder. (Lukas 7:13-15)

Deze vrouw vroeg er niet om, alles waar zij aan kon denken is het verdriet en de eenzaamheid waarin zij verder moet leven. En dit geeft heel mooi inzicht in het karakter van God. Ook al staat er in de bijbel dat God hoort naar een ieder die Hem aanroept, betekent dat niet dat God niets doet als wij ons niet tot Hem richten.

16 Zij ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten, want zij zei: Laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl zij op een afstand zat, begon ze luid te huilen. 17 Toen hoorde God de stem van de jongen en de Engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar: Wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen, die daar ligt, geluisterd. (Genesis 21:16-17)

Hier in het verhaal van Hagar, de weggestuurde slavin van Sarah, is het God die hoort naar het huilen van een klein kind. Was dit kind aan het bidden tot God? Nee, het kind was alleen maar aan het huilen, omdat het dorst had. En toch luisterde God, want dit is Zijn schepping. Wij zijn door Hem geschapen en als wij huilen van verdriet of nood, dan hoort Hij ons.

Kennen wij deze God, de God die omziet naar de weduwen en de wezen, de God die zorgt ondanks dat Hem niets wordt gevraagd. God is zoveel meer betrokken bij ons leven en het leven van de mensen om ons heen.

Jezus ziet hier een vrouw en is met innerlijke ontferming bewogen. Dat is God, met innerlijke ontferming bewogen. Heilig in Zijn liefde hoort Hij huilen en beantwoord dat huilen.

Want alzo lief heeft God de wereld. En waarom ook niet? Dit is Zijn schepping, Hij heeft ons geschapen, waarom zou Hij ons niet lief hebben? Waarom zou Hij niet luisteren naar het huilen van Zijn kinderen? Hoeveel te meer als wij ons tot Hem richten, zal Hij dan niet naar ons luisteren? Dit is onze God.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.