In Wie wij geloven

Lukas 7

6 En Jezus ging met hen mee, maar toen Hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar Hem toe om tegen Hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt. 7 Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar U toe te komen, maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. 8 Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is, en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de een: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het. 9 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Hij keerde Zich om en zei tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden. (Lukas 7:6-9)

Zoals in de vorige overdenking in het kort al aangegeven is, is het soms verbijsterend om te zien dat een hindu meer geloof heeft in Jezus dan menig christen. Het is verbijsterend om te zien hoe weinig geloof er is in onze kerken. Vaak zijn het de nieuwelingen of zelfs de niet-christenen die veel meer geloof hebben dan wij die al ons hele leven in de samenkomst komen. En hoe komt dat? Omdat wij denken dat geloof een manier van denken is. Wij vragen ons af: wat geloof jij of wat geloof ik? Maar dat is geen geloof, dat is een mening.

De vraag moet zijn: ‘Wie geloof ik?’ Met andere woorden, op wie vertrouw ik voor alles in mijn hele leven. Als we dat gaan begrijpen dan begrijpen we ook dat deze ene hoofdman een groter geloof heeft dan wie dan ook in heel Israël. Die man heeft geen idee wat de wetten van Mozes inhouden, of de profetieën, maar deze man heeft een groter geloof dan wie dan ook in heel Israël.

Dit moet ons aan het denken zetten. Het gaat er niet om wat wij geloven, het gaat er om in Wie wij geloven. En deze hoofdman had geloof in Jezus dat Hij zoveel macht heeft dat Hij zelfs op afstand kan genezen. Deze hoofdman had door dat Jezus meer is dan een gewoon man of een profeet, deze hoofdman had door dat Jezus van God komt en boven de natuurlijke wetten staat.

Heeft deze hoofdman meer geloof dan wij? Ziet deze hoofdman iets wat wij niet zien? Wij zijn verstrengeld geraakt in allemaal regeltjes, denominaties en dogma’s, dat wij niet meer kunnen zien zoals deze hoofdman. Realiseren wij dat Abraham helemaal geen bijbel had, maar dat het toch zijn geloof was dat hem rechtvaardig maakte? God was en is en zal altijd dezelfde blijven. En altijd zal het geloof zijn dat Hij zoekt in ons.

Deze hoofdman zag in Jezus een Zoon van God die alle macht heeft op aarde. Hij wist dat Jezus meer is dan een wonderdokter, Jezus is een bron van leven. Leer deze Jezus kennen, leer Hem kennen voor WIE Hij werkelijk is. Het gaat niet om wat, of het nu de schepping in 6 dagen is of dat het volwassenendoop is, het gaat om Wie wij geloven. Jezus de bron van ons geloof, de kracht van ons leven, Hij is het in Wie wij geloven.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.