De grootste profeet

Lukas 7

26 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. 27 Deze is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken. 28 Want Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper, maar de minste in het Koninkrijk van God is groter dan hij. (Lukas 7:26-28)

Ondanks dat Johannes openlijk zijn twijfel uitspreekt, is het Jezus die bevestigt dat Johannes wel degelijk een hele belangrijke rol heeft. Het was niet voor niets dat Johannes daar bij de Jordaan stond. Over hem was geschreven door de profeten, hij was degene over wie gezegd werd dat hij de weg gereed zou maken.

Jezus bevestigt hiermee dat de rol van Johannes wel degelijk in het plan van God past. Ondanks de twijfel die hij nu uit, doet dat niets af aan het werk van God in deze man. Maar Jezus gaat nog verder met het op een voetstuk zetten van deze profeet, want hij is meer dan een profeet. De profeten Elia of Elisa of welke andere ook waren door God gekozen om een Zijn stem te zijn in Israël, maar Johannes was voorzegd om een voorloper te zijn van het machtige werk van God in Jezus.

Zoals Maria is gezegend boven alle vrouwen omdat ze de zaligmaker negen maanden mocht dragen zo is het Johannes die groter is dan welke profeet ook hier op aarde. Want Hij mocht dit werk van Jezus voorbereiden, Hij mocht onderdeel zijn van dit strak geregisseerde plan van God. Dit ophemelen van Johannes heeft niets te maken met de persoon Johannes, het is niet iets dat Johannes beter heeft gedaan dan een ander, het is Gods werk dat boven al het andere uitsteekt.

We hoeven niet te kijken naar de persoon Johannes of de persoon Mozes. Ze hebben allebei fouten gemaakt, maar het werk dat God gedaan heeft in hun leven is groots. En dat van Johannes overstijgt al het werk van de profeten in het oude testament. En dat is wat Jezus hier wil zeggen. Dit is het moment, dit is het werk van God dat alles overstijgt. Het werk van God in Maria, in Johannes want zij staan aan de geboorte van de grootste openbaring, het heerlijkste werk van God met de mens hier op aarde.

Zien wij dit ook zo? Is het christendom voor ons een religie waarvan wij denken dat het de waarheid is en er soms ook over twijfelen want er zijn andere religies die ook best plausibel zijn en de wetenschap die ontkracht toch ook aardig wat feiten in de bijbel? Of is dat moment werkelijk een krachtig moment waarop God het kruis op aarde plant en de wereld openbaart dat dit de weg is voor iedereen om weer in Zijn armen te kunnen komen. Want alleen dan weten we dat Johannes de grootste profeet is die ooit geboren is.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.