Daily Archives: December 29, 2014

Geen aanstoot

Lukas 7 20 Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons naar U toe gezonden met de vraag: Bent U Degene Die komen zou, of verwachten wij een ander? 21 Op dat moment genas … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Geen aanstoot