Damage control

Lukas 7

24 Toen de boden van Johannes weggegaan waren, begon Hij tegen de menigte over Johannes te zeggen: Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? 25 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleren gekleed? Zie, zij die prachtige kleding dragen en in weelde leven, zijn in de paleizen. 26 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. (Lukas 7:24-26)

Johannes was de man die Jezus had aangeprezen bij het volk. Johannes was de man die had gezegd dat hij niet waardig was zelfs de veters van de Jezus’ sandalen los te maken. En nu is het dezelfde Johannes die openlijk laat weten er aan te twijfelen of Jezus wel de Messias zou zijn. Het lijkt er zelfs op alsof Johannes zijn eigen werk kapot maakt.

De boden van Johannes gaan weg met de boodschap van Jezus en nu richt Jezus Zich tot de mensen om Zich heen. Damage control zouden we dat noemen of de ‘schade beperken’. Maar wat Jezus nu gaat doen is verre van proberen de schade te beperken. Jezus grijpt dit moment aan om juist de boodschap die Johannes had bij de rivier de Jordaan kracht bij te zetten. Het maakt voor Jezus niet uit dat Johannes nu twijfel zaait, het gaat om de boodschap die Johannes op het moment dat hij bezig was.

Zolang we de boodschap van God aan een man of vrouw hier op aarde ophangen zal er altijd een moment komen dat het fout gaat. Er zullen altijd geestelijke mensen in onze omgeving zijn die op een gegeven moment een fout begaan. Maar betekent dat dan dat de boodschap die ze hadden ook niet goed was? Wij moeten de boodschap van God los zien van de persoon. God kan iedereen gebruiken voor een heerlijk werk, maar het blijft Gods werk.

Daarom stelt Jezus deze directe vragen. Waarom gingen jullie naar Johannes toe? Naar een grassprietje dat op de wind danst? Natuurlijk niet. Waarom gingen jullie dan naar Johannes toe? Omdat Johannes zich voordeed als iemand die heel belangrijk was? Natuurlijk niet, die mensen die vindt je alleen in paleizen. Jullie gingen er niet heen omdat het niets was, ook gingen jullie er niet heen omdat Johannes een bigshot was.

Dan is er nog maar één optie, hij was werkelijk een boodschapper van God. Johannes heeft werkelijk de woorden van God gesproken. En dat hij nu deze twijfel uit, doet daar niets aan af. Dit zijn geen woorden van een profeet dit zijn de woorden van een mens die het even niet meer weet, zoals Elia het ook even niet meer wist. Maar dat verandert niets aan alles wat God wel door hun leven heeft gedaan.

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.