Beerput

Romeinen 3

13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. 14 Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, 15 hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. 16 Vernieling en ellende is op hun wegen, 17 en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. 18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen. (Romeinen 3:13-18)

Zo na de kerstdagen is dit niet echt de boodschap die we willen horen. En het begint zo langzamerhand ook aardig te irriteren de boodschap die Paulus hier aan ons wil opdringen. Is er dan niets positiefs te vertellen over ons mensen?

Paulus haalt hier teksten uit het oude testament aan. Teksten die niets aan de fantasie over laten, maar duidelijk voor de verbeelding spreken. Teksten die ons de moed in de schoenen laten zinken, want we kunnen ze niet tegenspreken, hoe graag we dat ook willen doen.

Als we kijken naar elk vers dat Paulus aanhaalt, zien we niet zozeer duidelijke zonden zoals overspel en stelen, maar gaat het om het hart. Het gaat hier om motivatie zonden, zonden die voortkomen uit een donker hart dat alleen draait om zichzelf. Het is één en al leugen dat uit het hart komt. Leugen om zelf een leven te scheppen dat voldoet aan onze trots. Leugens om bestwil.

Soms denken we dat we bevrijd zijn als we gestopt zijn met een verslaving of een andere verkeerde gewoonte, maar dat zijn slechts uiterlijke verschijnselen. Werkelijke bevrijding is er wanneer er een diep verlangen vanuit de Heilige Geest naar de waarheid is. Een verlangen dat deze zondige natuur wil overstijgen en de leugens in ons leven wil doen verstommen.

Een klein leugentje is niet zo onschuldig als het lijkt. Het is een teken dat de grote schoonmaak van de Heilige Geest nog in ons leven moet plaatsvinden.

Het begint misschien te irriteren deze boodschap van Paulus, maar het moet een goed irriteren zijn. We moeten een afschuw krijgen voor ons oude leven of het vlees zoals Paulus het zal omschrijven in dit bijbelboek. Er is niets om onszelf lief te hebben en om trots op te zijn. Het enige wat wij moeten bereiken in ons leven is dat de Vader verheerlijkt wordt om wat wij doen door de kracht van Zijn Heilige Geest.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.