Besnijdenis van het hart

Romeinen 2

25 Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. 26 Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? 27 En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen, die mét de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? 28 Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, 29 maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God. (Romeinen 2:25-29)

Eigenlijk spreekt deze tekst voor zich. De boodschap van Paulus is duidelijk, elk uiterlijk ritueel zegt niets over ons geestelijk leven, het zijn de vruchten die wij dragen die bepalen hoe geestelijk wij zijn.

Als we deze boodschap voor de joden houden doen we onszelf te kort. Waarom zou God veranderd zijn in Zijn verlangens voor ons leven. God heeft nooit van Israël verlangt dat ze een rituele godsdienst zouden hebben. Elke keer spreekt God door de profeten Zijn verlangens van liefde en zorgzaamheid voor het volk. En de enige eis voor deze zorgzaamheid is dat ze compleet vertrouwen op Hem en daar naar wandelen in deze heiligheid zoals God die heeft.

We zouden in de plaats van besnijdenis ook de doop kunnen zetten. De doop betekent helemaal niets als we niet het leven wandelen dat bij de doop hoort. Op de dag dat de Heilige Geest werd uitgestort vroegen de omstanders wat ze moesten doen. En Petrus zei drie dingen: bekeren, dopen en vervuld worden met de Heilige Geest. Dit is het hele pakket van het evangelie. Het gaat hand in hand. Als we een van deze dingen er uit halen wordt het een rituele godsdienst.

God heeft Jezus naar de aarde gestuurd, niet omdat Hij is afgestapt van het oude verlangen, maar omdat Hij het verlangen meer kracht heeft gegeven. Nog steeds verlangt Hij naar ons hart, nog steeds verlangt Hij naar ons vertrouwen in Hem. En in Jezus is dat vervuld. Jezus is het ultieme voorbeeld van hoe wij mogen wandelen met een besneden hart.

Het lijkt wel dé methode van de vijand om ons van God weg te halen. Een religie waar we pontificaal achter staan, maar het niet toepassen in ons leven. De vijand heeft heel weinig moeite met ons als we de waarheid erkennen. Maar op het moment dat we er naar leven wordt het een probleem. De geestelijke leiders van Israël stonden voor een religie en kruisigden het hart van God. Hoevelen van ons zouden nu Jezus hebben gekruisigd omdat we zo religieus zijn?

We zijn nog geen christen als we gedoopt zijn. We zijn pas christen als we Jezus volgen in onze doop. Als we gestorven zijn voor het oude leven en opgestaan zijn in het nieuwe. We zijn niet christen omdat we naar de kerk gaan, we zijn christen omdat we in het diepst van ons hart Jezus volgen, niet naar de letter, maar naar de Geest.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.