Het voorrecht van een Jood

Romeinen 3

1 Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? 2 Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. (Romeinen 3:1-2)

Het bijbelboek Romeinen staat vol met vragen. Elke keer stelt Paulus een vraag die legitiem lijkt uit het voorgaande van wat hij schreef maar absurd is in zijn betekenis.

Hier stelt hij de vragen over de betekenis van het joods zijn. Eén van de belangrijkste uitingen van het joods zijn is de besnijdenis. En in de voorgaande verzen heeft hij duidelijk gemaakt dat de besnijdenis niets betekent zolang het hart er niet naar leeft. En ook heeft hij duidelijk gemaakt dat de mensen die niet besneden zijn, maar wel naar de wet leven, tot besnijdenis worden gerekend.

Daarom zijn het legitieme vragen die Paulus stelt. Maar het antwoord is vaak niet het antwoord dat we zouden willen horen. In het geval van deze vraag zouden we graag willen horen dat de joden speciaal zijn. En dat is ook wel het antwoord, maar niet omdat ze een speciale zalving hebben. Ze zijn bijzonder om de openbaringen die ze van God hebben ontvangen.

Zij zijn het die Gods woorden door profeten ontvingen. God heeft hen geopenbaard wat er op zijn hart lag. En dat geeft hen een voordeel. Zij waren er het eerste bij, bij Gods plan om een nieuw koninkrijk te beginnen. Het is niet een voordeel zoals een ‘verlaat de gevangenis’-kaart bij het spel monopolie. Dan kunnen we de kaart elk moment gebruiken tot ons voordeel.

Het voordeel van wat zij hebben is de keuze die God heeft gemaakt om met hen een geschiedenis aan te gaan. Het is het voordeel dat de broer van de verloren zoon had. Deze broer was meer gezegend dan de verloren zoon zelf omdat hij altijd bij zijn Vader was.

31 En hij zei tegen hem: Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. (Lukas 15:31)

En dat is het voordeel van jood zijn. Dat is het enorme voorrecht dat het volk van Israël heeft tot op de dag van vandaag. Paulus schrijft niet zomaar een dooddoener om deze vraag maar af te doen als onzin. Paulus schrijft het antwoord dat krachtig is en vol van hoop.

This entry was posted in 42 Lukas, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.