Rechtvaardig oordeel

Romeinen 3

1 Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? 2 Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. 3 Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet tenietdoen? 4 Volstrekt niet! Zo echter moet het zijn: God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar, zoals geschreven staat: Opdat U gerechtvaardigd wordt wanneer U rechtspreekt, en overwint wanneer U oordeelt. (Romeinen 3:1-4)

Voor mensen die gechoqueerd zijn door de opmerking van Paulus over het voordeel die de joden hebben, volgt nu de uitleg van Paulus. God heeft het volk Israël gekozen om als eerste Zijn plan te openbaren, hun was het woord van God toevertrouwd. Maar dat betekent niet dat ze een vrijkaart hebben voor het koninkrijk van God. En dat gaat Paulus nu uitleggen.

11 Want er is geen aanzien des persoons bij God. (Romeinen 2:11)

God blijft rechtvaardig. Men mag dan nog wel jood zijn, maar dat betekent niet dat God de ogen sluit voor het onrecht dat men doet. Want dan zou dat onrecht God onrechtvaardig maken, dan zou de ontrouw Gods trouw teniet doen. En dat is niet mogelijk, God staat sterk in Zijn trouw en rechtvaardigheid. Het voordeel van de joden is dat zij het dichtst bij de bron waren en het hart van God geopenbaard kregen, maar ook voor hen blijft God rechtvaardig.

Natuurlijk heeft God nog meer plannen met het volk Israël, maar dit onderdeel moet duidelijk zijn. God heeft geen zwak voor Israël in de zin dat Hij niet rechtvaardig zal zijn. Later in dit bijbelboek zal Paulus terugkomen op Gods plannen met Israël, maar voor iedereen hier op aarde geldt hetzelfde oordeel van God.

Want dat geeft vers 4 duidelijk aan. Elk mens is in dezelfde positie, elk mens staat als leugenaar. En hierdoor wordt Gods rechtvaardigheid geopenbaard. De contrast tussen de mens en God maakt Gods heerlijkheid en rechtvaardigheid openbaar.

Wanneer God oordeelt wordt het duidelijk. En niemand kan daaraan ontsnappen. Dat is het moment dat Gods heerlijkheid zal worden geopenbaard. Het klinkt zo raar, maar onze onrechtvaardigheid geeft een enorm licht op Gods heilige rechtvaardigheid. God oordeelt niet op de persoon, Hij oordeelt naar Zijn heerlijkheid. En daar moeten we van doordrongen zijn. We hebben geen streepje voor omdat wij nu eenmaal in een christelijk gezin zijn geboren. God oordeelt rechtvaardig.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.