Ons geloof in Jezus

1 Johannes 5

3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 5 Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? (1 Johannes 5:3-5)

De kern: Ons geloof. Maar wat voor een geloof? Het geloof dat Jezus de Zoon van God is. Dit is de motor achter onze overwinning op de wereld. Dit is de kracht waardoor het leven in de liefde van God en het gehoorzamen van Zijn stem geen last meer is, maar een lust.

Nu heb ik geregeld in de overdenkingen het woord geloof verwisseld met het woord vertrouwen. Dit doe ik omdat het woord geloof een verkeerde klank heeft gekregen, net als het woord hoop. In de hedendaagse maatschappij betekent, hoop dat je het niet zeker weet, maar het zou leuk zijn als het toch gebeurt. En zo betekent geloof, dat je een mening hebt waar iemand anders iets anders gelooft.

Geloof heeft niets te maken met of iets waar is of niet. Geloof is ons vertrouwen leggen in iets of iemand. Dit kan de waarheid zijn en dan zullen we niet bedrogen uitkomen, het kan ook een leugen zijn waardoor we kapot worden gemaakt.

Geloof hebben dat Jezus de Zoon van God is, is er op vertrouwen dat Jezus door Zijn Vader in de hemel naar de aarde is gestuurd om het werk en hart van God te openbaren. En als wij vertrouwen dat Jezus als de Zoon van God in ons leven is gekomen om ons te verenigen met de Vader, zodat wij in Zijn kracht kunnen leven, overwinnen wij de wereld.

Ik wil in deze overdenking niet gaan uitleggen waarom wij de wereld moeten overwinnen, kijk daarvoor in deze overdenking. Maar het leven met God is simpel en geen last. Als wij er simpel op vertrouwen dat God door Zijn Zoon wil werken in ons leven, dan zullen wij overwinnen in Zijn kracht. Dat is geloof hebben, een geloof dat zeker weet.

En dit zeker weten is niet een koppig vasthouden aan een bepaalde overtuiging. Dit geloof moet nu in ons leven al bevestigd worden, doordat wij overwinnen. Ons vertrouwen op de Zoon van God, moet in ons leven hier op aarde al bevestigd worden, niet pas als wij voor Gods troon staan. Ons geloof moet nu al bevestigd worden in dat wij de wereld overwinnen. Dan kunnen we zeker weten, dat ons vertrouwen op Jezus werkelijkheid is geworden.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.