Het bewijs van Gods bestaan

1 Johannes 4

12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. 13 Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. 14 En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. (1 Johannes 4:12-14)

Ook al heeft niemand God gezien, Zijn liefde is het bewijs. Zijn liefde in de openbaring van Zijn Zoon, Zijn liefde in de openbaring van Zijn Geest. Indirect is het bewijs van Gods bestaan de liefde die wij onder elkaar hebben, omdat God dan geopenbaard is in ons.

Als wij in Hem zijn en Hij in ons is, dan zal Zijn liefde overvloeien in ons leven. Zijn liefde was zichtbaar in Jezus, toen Hij hier op aarde wandelde. Zijn liefde moet nu zichtbaar worden in ons, in onze wandel hier op aarde.

Wij hoeven het bestaan van God niet te bewijzen, dat kunnen wij niet. Dat kan alleen God, Hij openbaart Zich aan mensen die Hem willen vinden. Hij heeft Zich geopenbaard in Zijn Zoon die als Zaligmaker naar de wereld is gekomen. En daardoor kan God Zich nu ook in ons openbaren door ons Zijn Geest te geven. Dan weten we dat we in Hem zijn.

We hebben God niet gezien, maar we hebben Hem wel ervaren in ons leven. Zijn Geest, Zijn werkelijkheid leidt ons en raakt ons aan in ons leven. Daaraan weten we dat we in Hem zijn en Hij in ons is. Dit is geen emotionele ervaring, dit is een werkelijke ervaring zoals we ons kunnen branden aan vuur.

Zijn Geest is in ons, Zijn liefde leeft daarom in ons. Wij moeten het bewijs worden van het bestaan van God. Wij moeten God uit ons leven laten zien aan deze wereld. Dit is geen retoriek, dit is de weg openmaken voor de Heilige Geest in ons leven. Dit is in afhankelijkheid leven van onze eenheid met God. Laat deze eenheid met Gods Geest werkelijkheid zijn in ons leven en Zijn liefde zal geopenbaard worden aan de wereld.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.