Gods getuigenis

1 Johannes 5

6 Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. 7 Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. 8 En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één. (1 Johannes 5:6-8)

Wij hebben meer dan alleen de bijbel als bron voor ons vertrouwen op de God van hemel en aarde. Er zijn meer getuigenissen dan alleen die van onze ouders, of die van onze vrienden. God zelf getuigt van Hemzelf. Hijzelf laat van Zich horen over de hele aarde. Hijzelf getuigt van Zijn werk dat Hij door Zijn Zoon de Heere Jezus heeft volbracht.

En dat is de kracht van ons geloof. Wij zijn niet een religie, met een religieus boek vol van dogma’s wij zijn kinderen van de Schepper van hemel en aarde. God heeft ons niet gemaakt zodat wij Zijn bestaan en Zijn verlangen zelf moeten uitvogelen en zelf dogma’s moeten formuleren. God getuigt, elke dag, elk moment, over de hele wereld, zodat wij in vertrouwen op Hem mogen leven.

Nu is het bijzondere bij deze bijbelverzen dat er schijnbaar een groot probleem is. Sommige vertalingen hebben vers 7 helemaal niet, omdat het in geen enkel grieks manuscript voor komt tot de 16de eeuw. En ik ben bang dat deze discussie ons afleidt van wat Johannes ons hier wil zeggen. God getuigt nog steeds tot ons, waar wij ook zijn. God getuigt nog steeds van Zijn liefde in Zijn Zoon de Heere Jezus.

En als vers 7 wel in de bijbel hoort te staan, dan heeft dat niets te maken met de dogma van de drie-eenheid, die is door mensen verzonnen en staat nergens in de bijbel. God heeft ons nooit dit dogma gegeven om ons aan vast te houden. Alles wat God ons verteld heeft is dat Jezus in de Vader is en de Vader in Hem. Dat de Geest uit Hem is en in ons leeft. En als die heerlijkheid en heiligheid in ons leeft als getuigenis dan hebben wij de dogma van drie-eenheid niet nodig om te weten dat God een is.

Want hoe God Zich ook openbaart in ons leven het is altijd, dezelfde getuigenis. Er is geen verschil tussen Gods verlangen, het verlangen van Zijn Zoon en het verlangen van de Heilige Geest, hun getuigenis is en blijft hetzelfde. En daar wil Johannes ons op richten. God zelf getuigt in jouw leven, vertrouw op Hem alleen. En dan zal je leven vruchten dragen die uit God komen.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.