Leven met God is geen last

1 Johannes 5

1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. 2 Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. 3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. (1 Johannes 5:1-3)

In de vorige overdenking heb ik hier heel even bij stil gestaan. Namelijk dat de geboden die God heeft gegeven geen zware last zijn. Onze broeder liefhebben is niet een zware last waar wij onder gebukt gaan.

Dit is een van de leugens waar wij aan moeten ontsnappen in de hedendaagse maatschappij. We zijn er van overtuigd geraakt dat het een last is om christen te zijn. De wereld ziet allemaal regeltjes waar we ons aan moeten houden. En het is ook waar, veel dingen die de wereld doet, kunnen wij gewoonweg niet doen. Maar het is een leugen dat het een last is.

Als we het oude leven gaan vergelijken met het nieuwe leven, dan raken we al snel verstrikt in leugenachtige excuses. Maar we moeten gewoon het oude leven achter ons laten en een nieuw leven beginnen, een leven dat is geboren uit God. Als we werkelijk in Jezus gaan geloven moeten we er op vertrouwen dat het nieuwe leven superieur is aan het oude leven.

We moeten niet langer terug blijven verlangen naar het oude leven, ook niet naar de wet waar we onder vallen in het oude leven. Ook moeten we niet in het oude leven blijven hangen en denken dat we alleen van de wet verlost zijn. We moeten gewoon overstappen van het oude leven naar het nieuwe leven in Jezus. Dan ontvangen wij de Heilige Geest waardoor wij kunnen wandelen in de verlichting en bevrijding van het kwaad.

Het kringetje van Gods werk in ons leven moet rond gaan. Wij moeten uit God geboren zijn, wij moeten in Zijn liefde leven en wij moeten onze broeder met die liefde liefhebben. Alleen dan zijn we 100% overgestapt van het oude leven naar het nieuwe leven en is het geen last, maar een lust.

Liefhebben zonder Gods kracht is een last. God liefhebben zonder uit Hem geboren zijn is een last. In Gods liefde leven zonder onze broeder lief te hebben is een last. Maar het volledige werk van God in ons leven is een lust. Zoek eerst het koninkrijk van God en de rest zal Hij daar aan toevoegen.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.