Geliefden

1 Johannes 4

7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. (1 Johannes 4:7-8)

Nu we zover gekomen zijn in dit bijbelboek moet dit nu wel duidelijk zijn. God wil door Jezus met ons in een eenheid wandelen. Hij is in ons en wij zijn in Hem. Dat is het doel van Jezus komst, wij leven uit Zijn kracht, de Heilige Geest. Alles wat de duivel in de wereld heeft gedaan, daar worden wij van verlost en teruggebracht naar de Vader.

God is liefde. Nu kunnen we naar deze liefde op verschillende manieren kijken. De eerste manier is zoals het woord wordt gebruikt aan het begin van vers 7; ‘Geliefden’. God is liefde en een ieder die in Zijn koninkrijk wandelt zijn Zijn geliefden. Zij worden geliefd door God, dat betekent dat God in Zijn liefde alles voor ons doet dat goed voor ons is. Hij heeft het beste voor ons over, zodat wij het beste leven met Hem hebben.

Dit is een populaire manier om naar Gods liefde te kijken. God heeft mij lief, ik ben veilig in Zijn armen. Hij zorgt voor mij, als een herder voor Zijn schapen. Maar dat God liefde is, betekend nog veel meer. Want nu wij in Hem leven, leeft Zijn liefde ook in ons. De liefde is uit God, wat tot gevolg heeft dat wij elkaar lief hebben.

Dat wij in liefde met elkaar leven is het bewijs dat wij uit God zijn. God is de bron van liefde en als wij in eenheid met Hem leven, werkt deze liefde uit ons. Als jij God werkelijk hebt leren kennen als de God die jou liefheeft, dan zal die liefde ook uit jou komen.

God is liefde en Zijn Zoon is het bewijs. Jezus heeft de liefde van God geopenbaard. Een liefde die niet aan zichzelf denkt, maar aan ons. En nu moeten wij deze liefde toepassen in ons leven. Als je God door jou wil laten werken, moet je Zijn liefde gaan uitdragen. God is liefde, Hij is de bron die door jou wil werken.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.