Water en bloed

1 Johannes 5

6 Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. 7 Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. 8 En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één. (1 Johannes 5:6-8)

In de vorige overdenking heb ik geprobeerd om onze aandacht te verschuiven van de tekstuele problemen naar de boodschap die Johannes heeft. Want die boodschap is dat God getuigt meer dan alleen door de bijbel en de zondagse dienst. God getuigt van Zijn heerlijkheid in Zijn Zoon, ook vandaag. Geen enkele tekstuele probleem kan deze getuigenis stoppen.

Jezus is gekomen door water en bloed. Jezus is verder gegaan dan alleen de doop, Hij heeft meer gedaan dan alleen een nieuw leven aan te kondigen. De doop is de aankondiging van het nieuwe leven. Deze aankondiging is de stap om door te gaan naar het leven waarin wij onszelf afleggen en het nieuwe leven aantrekken. Dat nieuwe leven is in het bloed.

Jezus kwam door water en bloed, Jezus bracht de praktijk van een leven met God. Hij heeft Zijn leven afgelegd, om met de Vader eeuwig te kunnen leven. Zijn bloed is het getuigenis van Zijn Zoonschap met de Hemelse Vader. En Zijn bloed getuigt vandaag nog steeds van Zijn liefde en kracht. En de Geest is het die hiervan getuigt. De Geest getuigt vandaag tot ons de waarheid van een leven door water en bloed.

Het water is uiterlijk, maar het bloed is innerlijk. De Geest van God waait waarheen Hij wil om te getuigen, om Jezus te verheerlijken als de Zoon van God. Deze werkelijkheid getuigt vandaag de dag nog steeds tot ons. En deze getuigenis is een eenheid, ze spreken elkaar niet tegen, maar ze zijn in overeenstemming.

En deze getuigenis kan werkelijkheid worden in ons leven. Wij kunnen leven door het water en het bloed, wij kunnen leven door de afwassing en de verlossing van onze zonden. Wij kunnen leven in het nieuwe leven van de Heilige Geest die ons overtuigt van deze ene waarheid, de God van hemel en aarde. Gods getuigenis leeft nog steeds.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.