Mysticus

1 Johannes 4

15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. 16 En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. 17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. (1 Johannes 4:15-17)

Een vriend schaalde mij eens onder de groep mystici die er altijd geweest schijnen te zijn in de kerkgeschiedenis. Een mysticus schijnt iemand te zijn die een rechtstreekse ervaring heeft met God. Het geloof en leven is niet alleen gebaseerd op geloofswaarheden en geloofspraktijken maar ook op die ervaring.

Wat ik jammer vind is dat dit een kleine stroming is in de kerkgeschiedenis, terwijl de bijbel daar heel anders over spreekt. De sterke bewoording van Johannes in deze verzen laten niets anders zien dan een werkelijke ervaring in God. Als wij erkennen dat Jezus de Zoon van God is, gestuurd om ons te bevrijden, zal God in ons blijven en wij in Hem. Wij zullen de liefde die God voor ons heeft kennen, dat betekend niets minder dan dat wij het zullen ervaren.

Er moet een eenheid tussen God en ons komen. Dit is geen theoretische eenheid die praktijk zal worden op het moment dat de dag van het oordeel komt, dit is nu de praktijk. Wij zijn nu al zoals Hij is. Wij zijn nu in deze wereld zoals God is, vol van liefde. En dat is de enige reden waarom wij zonder schaamte zullen zijn en vrijmoedig mogen zijn op de dag dat alles zal worden beoordeeld.

Ik heb het hier niet over een reformatorische ervaring of een charismatische ervaring of een mystieke ervaring, ik heb het over het leven met Jezus hier op aarde. Jezus die in ons woont door de kracht van Zijn Geest, waardoor wij leven zoals Hij is. De liefde van God moet in ons geopenbaard worden en volmaakt worden.

De enige manier om die liefde volmaakt te laten zijn zodat wij vrijmoedig mogen zijn op de dag van het oordeel is wanneer wij God volledig toelaten in ons leven. Alleen dan zullen wij zijn zoals Hij is. En hoe je dit ook noemt, dit is niet beperkt tot een select aantal christenen, dit moet werkelijkheid zijn voor iedereen die Jezus aanneemt als de Zoon van God.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.