Jezus het lam

Johannes 6

51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. 52 De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden: Hoe kan Hij ons Zijn vlees te eten geven? 53 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. (Johannes 6:51-53)

Jezus is begonnen aan zijn ‘voorwaar’ preek, dat betekend dat de mensen nu niet meer hoeven te proberen om Hem te weerspreken. We zien ook dat de mensen niet meer met Jezus proberen te discussiëren. Ze praten alleen nog maar met elkaar over hoe onmogelijk het is wat Jezus zegt.

Toen Israël vertrok uit Egypte had God hen een bevrijdingsoffer gegeven. Het offer van het Pascha lam was een persoonlijk offer om de engel des doods voorbij te laten gaan aan hun huis. Men moest bloed op de deurposten strijken en het Lam helemaal opeten. Met dit offer ging de engel des doods aan hun huis voorbij en waren ze vrij om te vertrekken uit Egypte.

Dit is de boodschap die Jezus hier ook heeft voor de joden. Hij is dit Pascha lam om leven te brengen in hun leven. Alleen als ze Hem helemaal eten en Zijn bloed drinken kunnen ze het leven ontvangen. Natuurlijk moeten we ons realiseren dat Jezus nog niet was gekruisigd, deze mensen horen het evangelie voordat Jezus Zijn werk heeft volbracht. Maar ze begrepen wel duidelijk dat Jezus het hier had over een offer, Zijn offer.

En dat is het nieuwe element in het jodendom. God heeft besloten om voor ons in een offerlam te voorzien zodat wij eens en voor altijd vrij kunnen zijn. En net als het Pascha lam is Jezus het lam dat voor ons geslacht is om ons te bevrijden van de dood. En net als de Israëlieten mogen wij ook vertrekken uit het Egypte van deze wereld en het nieuwe leven ingaan.

Jezus voorzegt hier Zijn werk aan het kruis. Jezus openbaart hier het nieuwe verbond dat God met de mensheid aangaat. En als wij dit offer van Jezus niet accepteren en er niet in op gaan kunnen wij nooit het leven ontvangen. Als wij ons niet vereenzelvigen (eten en drinken) met Jezus als offer zullen wij nooit over kunnen gaan van dood naar leven.

Jezus openbaart Zich als het lam in de struiken. En wij moeten Jezus lichaam eten en Zijn bloed drinken in ons leven. Dit betekend: ‘Wij moeten Jezus accepteren als het offer dat ons nu bevrijding brengt om te vertrekken uit deze wereld.’ Anders gezegd: ‘Wij moeten het hele offer van Jezus accepteren en er naar gaan leven. We kunnen niet het offer eten en toch achterblijven in Egypte.’

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.