De Geest maakt levend

Johannes 6

61 Maar omdat Jezus bij Zichzelf wist dat Zijn discipelen daarover morden, zei Hij tegen hen: Neemt u hier aanstoot aan? 62 En als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar Hij eerder was? 63 De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. (Johannes 6:61-63)

Mensen die meer geïnteresseerd zijn in het vlees zullen de woorden van Jezus nooit kunnen begrijpen. We kunnen het in vele verschillende woorden en beelden uitleggen,  maar een ding is duidelijk er zijn twee verschillende kampen hier op aarde. En iedereen wordt geboren in het ene kamp en iedereen heeft de keuze om te leven in het koninkrijk van God (andere kamp).

Jezus vraagt aan Zijn discipelen wat voor bewijs ze nodig hebben om zichzelf te geven aan de waarheid die Jezus spreekt. Misschien als ze Jezus weer terug naar de hemel zien gaan, zullen ze dan geloven? Uiteindelijk zijn het de discipelen die Jezus zijn blijven volgen, die Jezus naar de hemel zien gaan.

De meeste discipelen zijn van slag, ze kunnen maar niet aannemen dat dit Gods beslissing is om Zijn Zoon zo naar de aarde te sturen. Dit kan niet het werk van God zijn. Maar wat voor bewijs Jezus ook kan geven ze zullen het nooit geloven zolang ze vast blijven houden aan het leven in het vlees. Ze moeten de overstap maken van het vlees naar de Geest.

In de bijbel komt dit onderwerp vele malen voor, al is het in verschillende beelden. Paulus heeft het vooral over het ‘vlees’ en de ‘geest’. Jezus heeft het over ‘dood’ en ‘leven’. Maar welk beeld we ook gebruiken het gaat uiteindelijk er om dat we in het nieuwe leven dat Jezus ons geeft gaan leven. En in dit nieuwe leven kunnen we begrijpen wat God ons wil vertellen. Zolang we vast blijven houden aan het oude leven zullen de boodschap van het nieuwe koninkrijk niet kunnen begrijpen.

In heel hoofdstuk 6 blijft de boodschap van Jezus hetzelfde. Zoek de waarheid bij de Vader en je zult begrijpen waar deze boodschap over gaat. Als we zoeken naar het geestelijke leven zullen we het geestelijke leren begrijpen. Als we vast blijven houden aan het vlees dat zo graag in deze wereld wil blijven zullen we nooit kunnen begrijpen wat de Geest van God ons wil vertellen.

6 Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. (Romeinen 8:6)

This entry was posted in 43 Johannes, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.