Morren in de kerk?

Johannes 6

57 Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. 58 Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. 59 Deze dingen zei Hij, terwijl Hij onderwijs gaf in de synagoge in Kapernaüm. (Johannes 6:57-59)

We zijn bijna aan het einde van de preek van Jezus gekomen. En Johannes wil daar nog even aan toevoegen dat Jezus hier in een Synagoge aan het spreken was. Naast de tempel in Jeruzalem is dit het religieuze hart van Israël, hier komen ze samen om naar de woorden van God te luisteren.

Hoofdstuk 6 begon met de wonderbare spijziging, de mensen waren enthousiast en wilden Jezus met geweld koning maken. Maar nu een dag later loopt zowat iedereen te morren omdat Jezus nu Zijn complete gezicht heeft laten zien. Jezus eist van de mensen dat ze alles accepteren van Hem, dat ze 100% leven naar Zijn woord, dat ze 100% voor het evangelie gaan dat Hij predikt.

Als de mensen werkelijk redding willen moeten ze Jezus tot zich nemen. Zoals gewoon brood er is om ons kracht te geven voor ons leven, zo moeten wij Jezus tot ons nemen zodat wij kracht hebben voor het werkelijke eeuwige leven. Zonder Jezus kunnen wij niet opstaan in dit nieuwe leven, zonder Jezus kunnen wij dit nieuwe leven niet leven.

Jezus probeert het hart van de Joodse religie te veranderen. Hij probeert de aandacht van de mensen te vestigen op het hemelse brood in plaats van het aardse manna. Zeker in die tijd bestond het leven uit het zorgen voor eten. Het brood moest gebakken worden, het eten moest worden gemaakt, dag in, dag uit. Maar Jezus wil dat de mensen zich nu richten op hun eeuwig lot.

Als jij werkelijk Zijn vlees wil eten en Zijn bloed wil drinken, dan betekent het dat je leven voor 100% in het teken staat van Hem. Je wordt een met Hem, jouw denken wordt Zijn denken, jouw hart wordt Zijn hart.

Dat wij in de kerk niet morren zoals deze Joden komt waarschijnlijk omdat wij deze waarheid niet te horen krijgen. Maar dit is de enige waarheid, er is geen middelmatig christelijk leven, het bestaat gewoon niet. We kunnen onszelf niet voor de gek houden, Jezus vraagt alles van ons. Zolang we dat niet accepteren voor ons leven hebben wij het eeuwige leven niet in ons.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.