Ik ben het brood des levens

Johannes 6

47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. 48 Ik ben het Brood des levens. 49 Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. 50 Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. (Johannes 6:47-50)

De overdenking van vandaag wil ik in het geheel wijden aan deze zin van Jezus. Jezus zegt van Zichzelf dat Hij het brood des levens is. We hebben er allemaal zo ons gevoel van betekenis bij. Het is een veel gebruikt vers in de kerk en de context is vaak het avondmaal. Jezus geeft Zichzelf aan ons zodat wij het leven kunnen krijgen.

God de Vader heeft besloten om ons dit brood des levens te geven. Het is de sleutel naar het eeuwige leven. En het eeuwige leven begint niet na onze dood, maar het begint nu als wij nemen van dit brood des levens.

In het paradijs was er de boom des levens. Adam en Eva moesten uit het paradijs zodat zij niet meer konden eten van deze boom, want dan zouden zij altijd blijven leven. In openbaring wordt gesproken over de rivier van leven die uit de troon van God stroomt. Dit is het hetzelfde leven als hier met het leven wordt bedoeld.

Jezus is de bron voor het eeuwige leven, het leven dat in God is. Met de zonden stierf de mensheid af en was er geen leven meer in ons, maar als wij onderdeel worden van het lichaam van Jezus krijgen wij het leven weer in ons. Jezus is het brood des levens. Jezus is de bron voor dit nieuwe leven en dat kunnen wij nu al ontvangen, het levende water, dat als een fontein in ons opspringt.

Als we dit brood eten dan veranderd er wat ons leven, dan komt er werkelijk leven in ons. Dan begrijpen we dat Jezus ons levend water geeft dat nooit op houdt, ons brood geeft dat we nooit meer honger hebben. Dit leven dat Jezus geeft is nieuw en anders dan het leven dat we ontvangen hebben bij onze geboorte. Dit leven is het begin van het eeuwige leven.

Zolang wij Jezus niet werkelijk zien als het Brood van ons leven dan zullen wij dit niet ervaren. Maar op het moment dat wij Jezus als de bron van ons leven gaan accepteren komen we in het nieuwe leven. Het leven dat Jezus ons geeft. Het leven vol van de liefde en vrede van God. Jezus zegt: Ik ben het brood des levens.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.