Vrijmoedig voor de troon van God

Johannes 6

44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 45 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. 46 Niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve Hij Die van God is; Híj heeft de Vader gezien. (Johannes 6:44-46)

We kunnen ons zo druk maken om onze eigen waarheid, vasthouden aan de mening die wij hebben over God. Maar zoals in de journalistiek de regel geldt dat alle partijen moet worden benaderd, zo moeten wij dat eigenlijk ook toepassen in ons geloof. En de belangrijkste en enige partij in ons geloof is God zelf, en die zien we vaak over het hoofd.

Nu kunnen we erg verheven doen over de dominee of de voorganger. Zij hebben gestudeerd, zij hebben de tijd om elke dag met de neus in de bijbel te zitten, zij moeten het wel weten. Maar zo werkt het niet in het koninkrijk van God. God wil tot iedereen spreken, Hij maakt geen onderscheidt tussen onze onderlinge status hier op aarde. Iedereen die wil horen die zal horen van de Vader.

Daarom haalt Jezus deze tekst uit het oude Testament aan. God zal iedereen onderwijzen, iedereen zal de waarheid te weten te komen. En degene die het gehoord hebben van de Vader zullen bij Jezus uitkomen. Wat een God hebben wij die zo met ons te doen heeft. Niemand zal ook maar iets tegen God kunnen inbrengen op het moment dat zij geoordeeld worden, God is een God van liefde die ons de waarheid wil geven.

Dit moet ons kracht en geloof geven om zelf naar de Vader toe te gaan en het van Hem te verlangen. Als wij zoeken zullen we vinden. Het belangrijkste moment van de week is niet de zondag, maar is elke ochtend als we uit bed komen en zelf voor de troon van God komen. God wil spreken.

16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebreeen 4:16)

In het laatste vers maakt Jezus een ironische opmerking. De joden doen zo moeilijk over de boodschap van Jezus, maar Jezus verteld hen dat iedereen de waarheid te weten kan komen. Maar dat kan zonder dat men de Vader ziet. Maar Hij, de Zoon van God, heeft de Vader wel gezien, hoeveel te meer kan Hij de waarheid weten!

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.