Eenheid/Relatie

Johannes 6

55 Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. 56 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 57 Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. (Johannes 6:55-57)

Misschien is het een beetje onvoorstelbaar hoe we Jezus kunnen eten, maar het effect is wel duidelijk. Want Jezus vergelijkt het eten van Zijn vlees en het drinken van Zijn bloed met Zijn relatie met de Vader. Jezus is gezonden door de Vader en ziet Zijn kracht compleet uit de Vader. Het leven van Jezus is het voorbeeld voor ons hoe wij uit Hem kunnen leven.

Als we kijken naar het leven van Jezus dan wil Hij alleen de wil van de Vader doen. Vele malen verteld Jezus de mensen dat Hij is gezonden door Zijn Vader. Dit is niet alleen om de mensen te vertellen waar Hij vandaan komt, maar ook om te laten zien hoe Zijn relatie tot de Vader is. De reden dat Jezus verteld dat Hij is gezonden door de Vader is om te laten zien dat Hij alleen maar de wil van de Vader wil doen.

De Vader is voor Hem Zijn kracht in alles in het leven. Als we de Bergrede lezen dan lezen we die relatie die Hij heeft met de Vader. Wat Hij doet is voor de Vader, wat Hij zegt is tot eer van de Vader, hoe Hij leeft is om de Vader lief te hebben. In elk onderdeel van Zijn leven is de Vader betrokken.

En dat is het gevolg als wij besluiten om het vlees te eten het bloed te drinken. Dit gaat verder dan het avondmaal, dit is een worden met Jezus in alles in ons leven. Hij wordt de bepalende factor voor alles wat we doen in ons leven. Het is een eenheid in de relatie met Hem.

We leven door Hem, we ontvangen Zijn kracht, Zijn Geest om te leven tot Zijn eer. We leven voor Hem, we hebben Hem lief en dat zal blijken uit ons handelen. Voor de joden was dit een zwaar woord, omdat ze wisten dat het meer betekenis had dan hoe ze God nu aan het dienen waren. Maar hoe bevalt dit woord ons? Het heeft een zware kant omdat we deze wereld moeten loslaten, het heeft een veel mooiere kant omdat we er veel meer voor terug krijgen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.