Johannes

22 Jezus zei tegen hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u Mij! 23 Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? (Johannes 21:22)

Het evangelie naar Johannes is anders dan de andere evangelieen. Sommige mensen noemen het filosofisch of mysterieus maar ik denk dat het juist heel dicht bij Jezus komt. Johannes had een speciale relatie met Jezus, dat wisten de andere discipelen ook. Johannes was de discipel die wist dat Jezus van hem hield.

In deze context zien we dat Petrus nieuwsgierig is naar de toekomst van Johannes, die moet wel heel speciaal zijn. Maar Johannes weet dit te relativeren, de geruchten doen hem niets. Het gaat om Jezus, dat Zijn boodschap de wereld in gaat.

24 Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft; en wij weten dat zijn getuigenis waar is. (Johannes 21:24)

De komende tijd wil ik dit bijbelboek bespreken. Johannes heeft willen getuigen van Jezus zoals hij Hem heeft leren kennen. Johannes stond dicht bij Jezus, misschien nog wel meer dan Petrus en Jakobus. Zoals Johannes Jezus heeft leren kennen, zo wil ik ook Jezus kennen. Johannes wist echt dat Jezus van hem hield.

25 En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. (Johannes 21:25)

Het was voor Johannes niet de bedoeling om zoveel mogelijk van Jezus’ werk te beschrijven. Johannes wilde Jezus beschrijven zoals hij Hem kon. En zo mogen wij ook dit bijbelboek lezen, niet als een mysterie maar als een openbaring van Wie Jezus voor ons is.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.