De openbaring is het leven

 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. (Johannes 1:3)

3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. (Genesis 1:3)

34 En terwijl Hij opkeek naar de hemel, zuchtte Hij en zei Hij tegen hem: Effatha! dat is: Word geopend! (Markus 7:34)

God schiep de hemel en de aarde met Zijn woord, alles kwam op zijn plaats doordat God het zei. Hij bracht leven door Zijn openbaring. Gods woord staat altijd. Er is niets dat uit Zijn mond komt dat niet zal gebeuren.

Als we kijken naar de wonderen van Jezus dan gebeuren die ook met woorden. Jezus spreekt en de genezing begint. Het is de kracht van het woord dat geneest.

In vers 3 van Johannes 1 komt weer het woord ‘Woord’ te staan. Als we dit woord alleen maar invullen als ‘Jezus’ dan missen we denk ik de fundering van dit bijbelboek. Johannes wil dat wij ons richten op de openbaring van God. God die ons wil laten zien Wie Hij is in Jezus.

Johannes wil ons laten weten dat dit niet een nieuw begin is, maar dat dit een nieuw hoofdstuk is in de openbaring van God. Zoals God Zich heeft geopenbaard in Zijn schepping zo openbaart God Zich in Jezus. Het Woord van God is de kracht van het leven.

Jezus is niet een nieuw fenomeen, maar is de openbaring van God voor deze wereld. In Hem is alles gemaakt, in Hem hebben wij een nieuw leven gekregen. Hij is  de vervulling van het Woord.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.