God loven is niet zo makkelijk

Complimenten geven is niet zo makkelijk voor de meeste mensen. Om iemand te laten weten dat we tevreden zijn met wat ze doen is moeilijk. Dat kan verschillende redenen hebben. Het kan onze trots zijn, maar het kan ook zijn dat we het niet zien. Dit laatste punt maakt het moeilijk om het goede in iemand te prijzen.

1 Halleluja!
Loof God in Zijn heiligdom,
loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.
2 Loof Hem om Zijn machtige daden,
loof Hem om Zijn geweldige grootheid. (Psalm 150:1-2)

Ik denk dat dit de reden is waarom het voor veel mensen moeilijk is om God echt te loven. Psalmen meezingen in de kerk betekend nog niet dat we God echt loven. Loven is God prijzen voor wat Hij doet en wie Hij is. Maar dan moeten we dat wel zien. Zien we werkelijk wie God is?

Zien we werkelijk nog de machtige daden van God, zien wij werkelijk nog de geweldige grootheid? Alleen zingen over de grootheid van God betekend niet dat we het zien. We moeten leren zien hoe groot God is. Want dan komen we op een plek waar we God echt leren loven.

Loven is niet makkelijk als we maar een matig leven in ons vertrouwen op God hebben. Als wij alle touwtjes zelf in handen houden zullen we nooit de machtige daden van God in ons leven zien. Maar als we God toelaten om Zijn machtige daden in ons leven te doen dan zullen we echt God kunnen loven om Zijn heerlijke daden.

Loven wordt makkelijk als we dicht bij God wonen in Zijn hemelgewelf. Laten we daarom alles in dit leven afschudden en op zoek gaan naar Zijn heerlijkheid. Want dan hebben we wat te loven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.