Sympatie voor het kwaad

24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. (Romeinen 1:24-25)

Als wij zelf ons moraal bepalen zal alles wat we doen goed zijn. Ethiek wordt veelal door onszelf bepaald waardoor ons straatje schoon zal blijven. Zo was homoseksualiteit een zonde is het nu de normaalste zaak van de wereld. Zo is pedofilie nu nog verkeerd, maar zal het niet lang meer duren voordat het normaal zal worden. De wereld wordt overgelaten aan zijn lusten.

En dat willen mensen niet loslaten. Mensen willen niet loskomen van deze wereld, ze willen hun lusten niet loslaten. Om tot inzicht te komen moet men leren inzien dat ze een ander moraal moeten naleven dan die van henzelf. Men moet tot inzicht komen dat ze de waarheid van God hebben vervangen voor de leugen.

30 Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, 31 onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. (Romeinen 1:30-31)

Om op zo’n manier naar niet-christelijke vrienden te kijken is erg confronterend. Dan hebben we opeens niet meer te maken met die aardige of vriendelijke vriend. Maar voor mij is het nog confronterender dat veel christenen hier niet van los zijn gekomen. Veel christenen zijn ook hun eigen moraal gaan bepalen.

Wij hebben sympathie gekregen voor het kwaad. Het kwaad is een slachtoffer geworden van de zonden. Daarom doen we mee met de mensen die God haten en lasteren. We doen mee met de mensen die slechte dingen bedenken.

Het kwaad verdient geen enkele lof of eer, het is een grote leugen zonder respect voor God. God verdient alle eer tot in der eeuwigheid.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.