Het Woord

Johannes 1 begint al mysterieus. In de eerste paar verzen wordt het woord ‘woord’ vele malen gebruikt. Dit woord lijkt in deze context niet te kloppen, soms lijkt het om een persoon te gaan. Waarom zou Johannes zo mysterieus zijn boek beginnen?

 1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in het begin bij God. (Johannes 1:1,2)

Het woord wordt al met een hoofdletter geschreven, waarschijnlijk is men er al van uit gegaan dat het Jezus is. Maar dat staat er niet. Woorden zijn een manier van communiceren, ze brengen een boodschap over. Ze laten zien wat de spreker wil zeggen.

Johannes wil met deze eerste verzen de toon zetten van deze brief. In de eerste plaats gaat het hem om de woorden die God heeft geopenbaard. De woorden die deze wereld heeft geschapen, het woord dat bij God was en het woord dat God is.

Johannes wil de toon zetten van deze brief door Jezus te introduceren als de openbaring van God zelf. Wie God is vanaf het begin, het is dezelfde God die Zichzelf heeft geopenbaard in Zijn Zoon. Al de plannen van God door de eeuwen heen waren in Zijn liefde geopenbaard en nu openbaart God Zichzelf.

Het is God zelf die door Zijn Woord de wereld heeft geschapen. Het is God zelf die Zich door Zijn Woord heeft geopenbaard. Het is God zelf die jou Zichzelf wil openbaren door Jezus. Als je Jezus kent, ken je de Vader. Leer Zijn woord te verstaan, leer Jezus te kennen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.