Het licht

4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. 5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. (Johannes 1:4,5)

God zelf is het leven, Zijn openbaring brengt leven hier op aarde. Zijn Woord brengt licht in de duisternis. Maar de duisternis heeft het niet begrepen. Deze woorden zijn zo cruciaal om te begrijpen, om naar te verlangen. In Jezus heeft God Zichzelf geopenbaard zodat wij bevrijd kunnen worden van de duisternis.

De woorden die ik lees zijn niet moeilijk, maar zijn juist hoopgevend. Ze zijn vol van Gods liefde, vol van Zijn verlossing. God verlangt er naar om ons te verlossen van alles wat ons vasthoudt, de duisternis.

God schijnt zijn licht in Jezus. Jezus heeft deze wereld laten zien wat de duisternis doet met ons. Jezus heeft de wereld de waarheid willen vertellen, maar de wereld heeft niet willen luisteren, het leeft in de duisternis.

Het licht schijnt, de verlossing schijnt over ons leven, maar willen wij het wel begrijpen? Is er een verlangen in ons leven om dit Woord van God te kennen? Willen wij wel weten wat God ons in Jezus wil vertellen? Jezus is meer dan het Lam dat voor onze zonden gestorven is, Hij is het licht dat in de wereld is gekomen om de duisternis te verdrijven.

God spreekt en er is licht, en nu ook spreekt God om licht in ons leven te brengen. Zie het Licht der Wereld.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.