De grootsheid van de redding

Hebreeen 5:8-14

11 Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. (Hebreeen 5:11)

En nogmaals , ik ben er steeds meer van overtuigd dat deze vermaningen in dit bijbelboek voor de kerk van vandaag is. We hebben het evangelie zo simpel gemaakt dat er eigenlijk weinig te weten valt. We denken gered te zijn maar wat de werkelijk betekenis van het werk van Jezus is weten we niet. En of we het werkelijk willen weten vraag ik me ook af.

En zo beoordeeld de schrijver de ontvangers van de brief. Ze zijn niet echt meer hongerig, erg traag van begrip. Ze zijn al blij met melk, met baby voedsel. Dit is voedsel waar ze niets voor hoeven te doen, ze hoeven het alleen maar in te nemen maar ze hoeven niet zelf te kauwen. Hoeveel oude babies hebben wij tegenwoordig in de kerk?

9 En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, 10 omdat God hem heeft uitgeroepen tot hogepriester zoals Melchisedek dat was. (Hebreeen 5:9,10)

Als je Hebreeen leest dan hoor je het enthousiasme waarmee de schrijver zijn boodschap schrijft. De schrijver is vol van blijdschap over het werk dat Jezus heeft gedaan en dat wil hij met ons delen. En er is zoveel diepte in het werk dat Jezus heeft gedaan en de schrijver wil daarover delen. Maar vele mensen die verlangen er niet naar om meer van deze redding te kennen, ze zitten aan de baby fles.

13 Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. 14 Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. (Hebreeen 5:13,14)

Hebben wij weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid? Weten wij hoe groots het evangelie is? En zeg nu alsjeblieft niet vroom ‘ja’. Want als wij werkelijk weten hoe groots het evangelie is, het werk van Jezus, dan zoeken we er naar. Dan beginnen we vlees te eten en zoeken we naar de diepte van God. Een vroom ‘ja’ zegt het wel maar doet het niet.

Dit bijbelboek wordt mooier en mooier. De schrijver wil ons mee trekken in de diepte van de werken van God die God aan ons wil openbaren. Daarom moeten we luisteren en deze woorden serieus nemen. Laten we zoeken, laten we leraren worden in plaats van mensen die altijd maar horen en niet luisteren.

Als jij een baby bent en je bent het al je hele leven dan vraag ik je om naar God toe te gaan. En Hem te vragen om meer van Hem te openbaren in je leven. Zelf de bijbel gaan lezen en zelf tijd besteden aan gebed tot Hem. We hebben al genoeg babies we zoeken naar mensen die het vlees willen eten.

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.