De eerste stapjes

Hebreeen 6:1-8

1 We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet nog eens het fundament leggen en spreken over het zich afkeren van daden die tot de dood leiden, over het geloof in God, 2 de leer over het dopen en de handoplegging, en over de opstanding van de doden en het laatste oordeel. (Hebreeen 6:1,2)

Gisteren heb ik al gesproken over de fase dat we babies zijn en melk drinken in het geloof. We zijn nieuw in deze nieuwe wereld van Jezus, we leren de beginselen van het nieuwe leven. Natuurlijk schreef de schrijver over babies in de context van volwassenen die nog steeds baby melk drinken. Want de schrijver schrijft al over diepere dingen in het geloof.

Maar ik wil even de nadruk leggen op de eerste stapjes in het christelijk geloof. De schrijf stipt ze heel kort aan om een beeld te geven van deze eerste stapjes waar we voorbereid worden op de grote stappen die we als volwassenen moeten gaan nemen. Het fundament van het geloof is de bekering van het oude leven.

Als ik de eerste twee verzen lees van dit hoofdstuk (zie boven) dan lees ik daarin onze bekering. Want als wij werkelijk ons leven omkeren dan keren wij ons af van de dan die tot de dood leiden. We stoppen met de zonden in ons leven keren ons naar God. Als we ons bekeren dan veranderen we ons leven en onze kijk op het leven. Niet langer is de dood meer het einde maar slechts het begin van het nieuwe leven (of dood).

Als wij ons bekeren dan ligt de aandacht op de eerste radicale veranderingen in ons leven. Maar velen van ons leven nog met een been in de wereld en een been in de kerk. Zij zijn de babies die de beginselen van het geloof niet volledig toepassen in hun leven.

7 Land dat de overvloedige regen opneemt, en nuttige gewassen oplevert aan wie het bewerken, ontvangt Gods zegen, 8 maar land dat dorens en distels voortbrengt, is waardeloos en rijp voor vervloeking; het zal uiteindelijk in vlammen opgaan. (Hebreeen 6:7,8)

De beginselen van het leven met God is dat wij een gezegend land worden dat nuttige gewassen gaat voortbrengen. Een leven dat leeft naar de nieuwe regels van de Heilige Geest, de kracht van God.

Waarom leven we dan nog met de liefde voor deze wereld in ons hart, dat zijn de mensen die nog babies zijn. Die mensen begrijpen heel Hebreeen niet omdat het dieper gaat dan het oppervlakkige melk. Voor die mensen is dit boek een saai boek en kijken liever een nieuwe aflevering van hun favorite show.

Volwassen worden in het geloof is als een kind verder leven in een zoektocht naar meer van God.

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.