We zijn ook maar mens

Hebreeen 4:14-5:10

Een veel gehoorde uitspraak; ‘wij zijn ook maar mens.’ Daarmee excuseren we ons voor onze zonden die we elke keer weer doen. Of dat nu echt op de bijbel gebaseerd is vraag ik mij af. Zeker als ik het bijbelgedeelte van vandaag lees. Daarin wordt een beeld geschetst waarin Jezus een uitweg heeft.

14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. (Hebreeen 4:14,15)

Jezus weet precies wat wij doormaken, alleen Hij heeft zich niet overgegeven aan het kwaad. De ervaring van zondigen opzich is geen moeilijke ervaring maar het is dat wat er aan vooraf gaat dat het moeilijk maakt. Net als de wedstrijd belangrijker is dan op het podium staan met de medaille zo is de verleiding belangrijker om te weerstaan dan de overwinning of het verlies op zich.

Mijn punt is dat de zonde slechts een gevolg is van de verleiding en dus op zichzelf helemaal niets is. Het is onze weerstand tegen de verleiding (of niet) waar het om gaat. En Jezus heeft daarin precies hetzelfde meegemaakt. Hij is ook op de proef gesteld, Hij is ook verleidt, Hij is ook voor de keuze gesteld om God trouw te blijven of naar de duivel te luisteren.

Dus zondigen op zich is niet zo’n speciale ervaring, het is slechts een gevolg van ongehoorzaamheid. En dat heeft Jezus moeten leren, en Hij is daarin trouw geweest. Dus te denken dat Jezus ons niet kan begrijpen omdat wij gezondigd hebben en Hij niet klopt niet. Jezus weet precies welke wedstrijd wij moeten spelen maar weet hoe het is om te winnen en wij mogen daarin delen.

Want dat is vasthouden aan ons geloof, weten dat Jezus ook voor de keuze heeft gestaan om te zondigen. En Jezus heeft ons nu laten zien hoe we wel kunnen overwinnen.

16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. (Hebreeen 4:16)

We gaan dus niet meer naar de troon van de genadige omdat we elke keer weer zondigen. Maar we gaan met Jezus naar de troon van God omdat we de genade nodig hebben om te overwinnen. De weg is nu open om wel op het podium van de overwinning te kunnen staan. En Jezus weet precies hoe we ons voelen, daar weet Hij precies hoe we er uit moeten komen.

We zijn mens, en mens zijn betekent overwinnen over het kwaad. Het is juist onmenselijk om heen en weer gegooid te worden door de leugens en verleidingen. Het is juist menselijk om net als Jezus te overwinnen, net als Hij.

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.