Een apart volk

Hebreeen 3:1-6

1 U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden, (Hebreeen 3:1)

Toen Israel op weg was naar het beloofde land liet God weten dat ze zich niet moesten mengen met andere volken. Ze moesten apart blijven en alleen naar God blijven luisteren. We kunnen van de geschiedenis van Israel leren, de fouten die ze hebben gemaakt door toch andere volken in hun midden toe te laten en vooral de goden van andere volken.

In deze verzen schrijft de schrijver over de taak van Jezus nu. Wij moeten onze aandacht nu op Jezus richten want Hij is nu aan het werk met ons. Jezus heeft alles voorbereid en heeft alles volbracht in ons en wij moeten Hem nu volgen in ons leven. Wij zijn nu ook apart gezet net als volk Israel.

6 Christus echter is trouw als Zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen. (Hebreeen 3:6)

Christus is het hoofd van het huis en het huis zijn wij, diegene die nog steeds hopen op God. En daarom moet onze aandacht op Jezus zijn. We moeten ons niet laten afleiden door de dingen om ons heen, we moeten sterk zijn en ons blijven richten op Jezus die nu actief met ons bezig is.

Is die actieve relatie er tussen ons en Jezus?

Zoals ik de afgelopen dagen al heb proberen uit te leggen, is de taak van Jezus niet over na het kruis. Jezus is nu de Zoon die over het huis is aangesteld, daarin zit een actieve taak die Jezus nog steeds aan het vervullen. Jezus is met ons bezig en is niet gestopt na het kruis. En de reden dat ik dit benadruk is omdat het van belang is voor ons dagelijks leven. Het is nogmaals geen theologie maar een werkelijkheid.

1 U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden, (Hebreeen 3:1)

Nogmaals vers 1, want als we weten dat Jezus over het huis is aangesteld en wij het huis zijn dan richten wij ons hart op Hem elke dag. Dan is ons hart verbonden met het hart van Jezus. Jezus is bezig met ons en als we dat werkelijk geloven dat is ons hart op Hem gericht. En die van jou?

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.