De kleine lettertjes

Hebreeen 2:14-18

14 Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, 15 en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. (Hebreeen 2:14,15)

Als je deze zinnen begrijpt dan begrijp je het hart van God. Dan begrijp je het plan van God dat Hij met ons heeft. Het ras mens heeft zichzelf verkocht in het paradijs aan de duivel en die heeft ons als cadeau de dood verkocht. Wij hebben satan de macht gegeven over ons leven en dood.

Maar Jezus heeft zich daar ook onder laten scharen, Jezus is net als ons geworden. Wat wij eigenlijk zelf hadden moeten doen, deed Jezus. Wij hadden de duivel van ons af moeten schudden door ons helemaal aan God te geven. Want daar gaat het om dat wij mensen ons weer tot God keren. Zo vaak verteld God het volk Israel, dat als ze zich tot Hem zullen keren Hij hun God wil zijn.

17 Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden. (Hebreeen 2:17)

Deze woorden kunnen zo dood, zo leeg zijn omdat we het zo vaak gehoord hebben. Het is geen theologie, dit kan de praktijk van ons leven zijn. Wij waren niet in staat om de schuld van ons af te kopen behalve met onze dood. Maar Jezus was het wel in staat en daarin heeft Hij ons meegenomen. Als we dit alleen maar ten diepste konden begrijpen, hoe Jezus ons nu met zich mee trekt uit deze poel des doods.

Jezus is naast ons komen te staan en heeft ons op de schouders genomen uit de macht van de duivel en ons in het Heilige der Heilige voor God neergelegd. Dit is de praktijk van het werk van Jezus, dat wij nu vrijmoedig voor God staan of liggen. Jezus wandelt met ons naar de Vader toe, dit moet je begrijpen, dit moet je leven, anders is Jezus voor niets gestorven.

18 Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. (Hebreeen 2:18)

En dan begrijpen we dit ook, de kracht van het werk van Jezus voor vandaag de dag. Jezus heeft het doorstaan en nu loopt Hij met ons, en in alles kan met ons wandelen. Wie kan ons stoppen op onze weg naar de Vader? Niemand want Jezus snapt het precies en weet de weg die we kunnen gaan. Als we dit nu maar konden begrijpen!

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.