Leren van Israel

Hebreeen 3:7-19

7 De heilige Geest zegt immers:
‘Horen jullie vandaag zijn stem,
8 wees dan niet koppig, als tijdens de opstand,
toen jullie mij beproefden in de woestijn,
9 waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten,
hoewel ze mijn daden hadden gezien, 10 veertig jaar lang.
Daarom werd die generatie door mijn woede getroffen, ik zei:
“Altijd weer dwaalt hun hart,
mijn wegen kennen ze niet.”
11 En in mijn toorn heb ik gezworen:
“Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust.”’ (Hebreeen 3:7-11)
7 De heilige Geest zegt immers:
‘Horen jullie vandaag zijn stem,
8 wees dan niet koppig, als tijdens de opstand,
toen jullie mij beproefden in de woestijn,
9 waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten,
hoewel ze mijn daden hadden gezien, 10 veertig jaar lang.
Daarom werd die generatie door mijn woede getroffen, ik zei:
“Altijd weer dwaalt hun hart,
mijn wegen kennen ze niet.”
11 En in mijn toorn heb ik gezworen:

“Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust.”’


Soms zijn we eigenlijk best wel domme mensen en zijn we niet bereid om te leren van andermans fouten. Elke keer weer gaat Israel in de fout en elke keer is het dezelfde fout. En elke keer zijn ze niet bereid om naar de profeten te luisteren die God stuurt. God wil een weg gaan met Israel, maar elke keer zijn ze te koppig om God te volgen.

Kijk maar naar het moment dat ze het beloofde land in konden gaan, ze keken niet naar God, maar ze vreesden de omstandigheden. Ze waren te koppig en geloofden meer in hun eigen theorieen en hun eigen angst. Ze konden niet op God vertrouwen, ondanks dat Hij al zoveel voor hen had gedaan. “Altijd weer dwaalt hun hart, mijn wegen kennen ze niet.” (Hebreeen 3:10b)

God spreekt altijd tot ons, door Zijn Woord, door Zijn Geest. Elke keer weer spreekt Hij Zijn woorden van liefde en vertrouwen, maar luisteren we nog? In hoeverre hebben wij het bij het rechte eind? In hoeverre luisteren wij ECHT naar God? Volgens mij is de kerk vandaag de dag net als Israel, koppig. Men wil God niet toelaten in de kerk en Zijn werk laten doen. Wij willen het zelf in de hand houden.

Wat is Gods verlangen met de kerk van vandaag? Vragen wij ons dit nog  af? Of gaan wij koppig door met onze eigen plannen? Als we echt luisteren naar wat de Heilige Geest zegt dan moeten we ons hart openstellen voor Gods woord.

12 Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, 13 maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd. (Hebreeen 3:12,13)

Ik denk dat God een weg wil gaan met de kerk van vandaag, Hij wil dat ze wandelen in de volheid van Zijn kracht (Heilige Geest). Dat de kerk een heilige en mooie bruid is die klaar is om zichzelf aan Jezus te geven. Dit is Gods verlangen en Jezus wil die weg met ons gaan. De kerk is lang genoeg koppig geweest en heeft lang genoeg zijn eigen wil gedaan. Het is tijd voor de verandering!

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.