Het gaat niet om NU maar om DAN

Hebreeen 2

5 Welnu, de komende wereld, waarover wij hier spreken, heeft hij niet onder het gezag van engelen gesteld. (Hebreeen 2:5)

Vers 5 is een kernachtige zin die volgens mij centraal staat in dit bijbelboek. De schrijver heeft het niet over deze wereld, maar over de wereld die gaat komen. En ik wil ons er ook op wijzen het belang van deze gedachte, dat het niet een theorie van de toekomst, we zien het vanzelf wel.

Net als een kind dat weet dat het morgen zijn verjaardag is. Hoe voelt hij zich een dag van te voren, waar is zijn hart vol van? Hij kan maar niet wachten tot het morgen, zodat hij ‘sochtends stilletjes uit bed kan kruipen en de woonkamer versiert kan zien. Wachten is moeilijk, want hij verlangt naar morgen de grote dag.

En zo schrijft ook de schrijver over de dag die gaat komen. Als we ook maar een seconde hadden gedacht dat de schrijver het over deze wereld had dan straft de schrijver ons gelijk af. Het gaat om de wereld die gaat komen, deze wereld zal verdwijnen er zal niets meer van over blijven en de wereld waarin Jezus regeert zal komen tot eer van de Vader.

Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet; 9 wel zien we dat Jezus – die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen – vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is. (Hebreeen 2:8,9)

Het plan is nog niet af, Jezus is niet maar een nieuwe religie gestart, Hij is het reddingsplan van De God verder aan het afmaken. En een onderdeel daarvan was het kruis, maar nu is het een stap verder en zit Jezus naast de Vader op de troon. En de God van Hemel en Aarde heeft Jezus alle autoriteit gegeven om Zijn plan af te maken.

14 Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, 15 en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. (Hebreeen 2:14,15)

Wat een plan, wat een liefde maar ook zo perfect. Dit is niet te vergelijken met welke menselijke religie dan ook. Dit plan van God dat voleind ZAL worden (daar is geen twijfel over mogelijk) dat moet nu in ons leven. Daar moet ons hart vol van zijn, want dat is het bevrijdende werk van onze Heere Jezus Christus.

Misschien nu, misschien zo, misschien morgen, maar de tijd is daar dat Jezus terugkomt.

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.