God spreekt

Hebreeen 2

4 Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door de gaven van de heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen. (Hebreeen 2:4)

De schrijver begon er zijn boek mee. Hij heeft ons verteld dat God sprak door de profeten en nu door Jezus. (Hebreeen 1:1) God openbaart altijd Zijn daden en houdt het niet geheim voor hen die het graag willen weten. God heeft een wil, Hij heeft een verlangen en dat wil Hij volbrengen samen met ons die daar interesse voor tonen.

En het gaat om die mensen die daar interesse voor tonen, christen zijn geworden. God deelt het met die mensen zodat ze hun wegen kunnen aanpassen aan de weg die God met ons wil gaan. En gisteren heb ik daar al een sterk betoog over gehouden, om te laten zien hoe serieus God is met Zijn woord. Dat we er niet zomaar mee aan de haal kunnen gaan, God laat dat niet ongestraft.

God spreekt ook vandaag de dag nog, alleen die het willen horen, kunnen het horen. God spreekt door de Heilige Geest tot ons, ja we hebben de bijbel en daar staan de woorden. Maar vele mensen zijn horende doof en ziende blind. God spreekt elke dag als we maar willen luisteren, als we maar willen zien.

De schrijver ziet het en daarom haalt hij zoveel teksten uit het oude testament er bij. Nu kan hij zien wat Gods plan was al die tijd vanaf het begin van de schepping. Het is in Jezus dat God nu de weg is ingeslagen en er is geen weg meer terug voor God. Of wij Hem nu volgen of niet God gaat door en we bepalen ons eigen lot met onze volgzaamheid.

En wees eerlijk het geloof in Jezus is eigenlijk helemaal niet zo saai. Het is vol van leven, het is nieuw. Het heeft toekomst die groots en vol van glorie. En daar zie ik naar uit dat Jezus terug komt om voor eens en altijd te regeren in Zijn liefde. Ja, en dan doen die aandelen er niet meer zoveel toe.

18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. (Johannes 3:18)

Het is het leven dat je kiest, wil je naar God luisteren, of volg je liever het laatste nieuws? God gaat al de weg waarin Jezus snel komt in de overwinning van Gods liefde. Maar aan ons de keuze, NU.

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.