Waarom is Jezus meer dan de engelen?

Hebreeen 1

3 In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, 4 ver verheven boven de engelen omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. (Hebreeen 1:3,4)

De schrijver gaat tot in detail bewijzen waarom Jezus meer is dan de engelen. Maar waarom zou hij dat eigenlijk doen? Sommigen zouden kunnen zeggen omdat hij tegen joden praat. De joden hadden een meer gedetailleerde theorie over engelen. Maar ik denk dat de schrijver een heel ander doel voor ogen had ondanks dat zijn eerste lezers misschien joden waren.

De boodschap van dit boek mag dan gericht zijn op joden maar het blijft nog steeds het evangelie van Jezus, het woord van God. En daarom is dit boek ook voor ons zo reeel en naar mijn mening meer reeel dan we  het op dit moment gebruiken. We mogen het afdoen als een brief aan joden die het evangelie wilden veranderen maar volgens mij is dit boek juist van toepassing op de christenen van vandaag.

Want vandaag de dag is het evangelie zo vervormd dat het moeilijk is om te zien wat het evangelie nu nog echt inhoud. Wij hebben het zo omgeven met onze eigen regels en denkbeelden waardoor wij ons veilig kunnen wanen achter een vals evangelie.

De reden dat ik dit zo heftig schrijf is omdat het waar is. Net als in de tijd dat deze brief geschreven is. De duivel zit niet stil en ook niet in onze eigen kerk! Juist daar is hij bezig om alles te vervormen van het werkelijke evangelie. En daarom wil de schrijver zo benadrukken wie Jezus is.

Jezus is niet zomaar naar de hemel gegaan en is daar nu met de engelen God aan het prijzen. Jezus zit aan de rechterhand van God is onderdeel van het hele plan van God. Hij is het evenbeeld van God en heeft in het werk van God een brug geslagen naar de volgende fase in het verlangen van God.

13 Tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt’? 14 Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding? (Hebreeen 1:13,14)

Nu zijn het de engelen die Hem ook prijzen en dienen. Nu is het God die samen met Zijn Zoon verder werkt aan de volgende stap in het verlangen van God.

Want nu gaat het pas echt beginnen, Jezus is aangekomen op de plaats van bestemming waar God Hem wilde hebben. Jezus moest door een diep dal hier op aarde, maar Hij is er door gekomen en nu zit Hij naast de Vader niet om van Zijn overwinning te genieten maar om Gods plan en verlangen te voleinden. Het werk van Jezus gaat door.

Dit boek is voor ons, nu. Jezus is gekomen en zit nu naast de Vader, wat een heerlijkheid wat een vrede. Wij kunnen gerust zijn wetende dat Jezus samen met de Vader nu werkt aan het einde dat gaat komen.

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.