Inleiding op Hebreeen

Hebreeen 1

1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, (Hebreeen 1:1)

Ondanks dat ik al een aantal overdenkingen over Hebreeen heb geschreven heb ik toch besloten om het hele bijbelboek te gaan bespreken. Ik ben gaan inzien dat dit bijbelboek van grote betekenis is voor de kerk van vandaag. Veel gedeelten in dit bijbelboek zijn vaak individueel besproken in de kerk maar de schrijver heeft een veel groter doel met de hele brief. En die wil ik proberen te beschrijven in de komende overdenkingen.

Want als we het hele boek bezien dan zien we net als bijvoorbeeld het boek Romeinen dat het een grote brief is waar alle delen van samenhangen. De schrijver had maar een doel en dat is ons achter het hemelse voorhangsel te krijgen ver van deze wereld en zijn kwade daden.

En de reden dat de schrijver dit doet is omdat dit het werk van Jezus is. En dat wil hij ook bewijzen door veel bijbelteksten te gebruiken van het oude testament. Deze bijbelteksten zijn profetieen over Jezus en Zijn taken. Naar aanleiding van al deze teksten ziet de schrijver ons leven in een heel ander licht.

De eerste hoofdstukken wil de schrijver de persoon van Jezus duidelijk schetsen, vooral Zijn plaats voor de troon van God. En dan neemt de schrijver ons mee naar deze plaats. Soms geirriteerd door onze lauwheid spreekt hij ons terecht over het feit dat we eigenlijk nog op aarde leven en helemaal ons nog niet realiseren wat een werk Jezus heeft gedaan. Dat we alsmaar blijven steken bij de uiterlijkheden die horen bij het christen worden.

Maar daarna is de schrijver weer helemaal gericht op het werk van Jezus en het hemels koninkrijk. Dat het een kwestie van geloof om daar te leven. De mensen van het oude testament leefde met het verlangen en wij leven met de vervulling. Maar alle twee leven we in het vertrouwen dat het God is die het gedaan heeft.

En als afsluiting gaat de schrijver nog in op wat praktische punten. Want zo moet het geloof er uit zien. De praktijk zal ons geloof laten zien of wij werkelijk al achter voorhangsel zijn geweest of niet. Dit boek is zo reeel voor vandaag de dag. De meesten van ons leven nog met hun hart bij deze aarde en hebben geen enkel verlangen naar het werk van Jezus. Ze hebben het goedkope evangelie aangenomen en zijn alleen maar gewassen van hun zonden maar moeten elke weer de wasmachine in.

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.