Monthly Archives: November 2009

De eer van God

“2 David begaf zich naar Nob, naar de priester Achimelech. Deze kwam hem ongerust tegemoet en vroeg: ‘Waarom bent u alleen, waarom is er niemand bij u?’ 3 ‘Orders van de koning,’ antwoordde David. ‘De koning heeft me belast met een opdracht … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel | Comments Off on De eer van God

Goed bedoeld

1 Samuel 20 Ik wil nogmaals schrijven over de tekst in Psalm 146, want ik ben van mening dat David zijn les heeft geleerd in het leven. Want in 1 Samuel 20 kunnen we lezen dat hij nogmaals naar Jonathan … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel, 19 Psalmen | Comments Off on Goed bedoeld

Naar wie gaan we voor hulp?

1 Samuel 20 Gisteren was het een overdenking zonder David, maar vandaag wil ik weer doorgaan met de serie. Twee dagen geleden schreef ik dat David naar Samuel vluchte voor hulp. Tegenover Samuel klaagde hij over Saul en de omstandigheden … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel | Comments Off on Naar wie gaan we voor hulp?

Verlangen naar God

“6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.” (Matheus 5:6) Hoe echt is het verlangen naar God? Hoe echt is ons verlangen naar de terugkeer van Jezus? Gerechtigheid is het hart van God, het is vol … Continue reading

Posted in 40 Matheus | Comments Off on Verlangen naar God

Alles onder controlle

1 Samuel 19 18 David had zich uit de voeten gemaakt en een veilig heenkomen gezocht. Hij was naar Rama gegaan, naar Samuel, en had hem alles verteld wat Saul hem had aangedaan. Hij nam zijn intrek bij Samuel in het … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel, 42 Lukas, 50 Phillipenzen | Comments Off on Alles onder controlle

Menselijker wijs

“1 Saul maakte aan zijn hovelingen en zijn zoon Jonatan bekend dat hij Davids dood wenste. Maar Jonatan, die zeer op David gesteld was, 2 waarschuwde hem: ‘Mijn vader Saul is van plan je te doden. Wees op je hoede morgenochtend, houd … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel | Comments Off on Menselijker wijs

De herrie van de wereld

In eerdere overdenkingen heb ik laten zien dat David zijn geloof in de stilte heeft ontwikkeld met de schapen. En in dit geloof wist Hij dat God hem bij zou staan in het verslaan van Goliat. En toen had David … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel, 43 Johannes | Comments Off on De herrie van de wereld

David in een vleselijke wereld (pt. 2)

1 Samuel 18:17-27 “11 ‘Ik spies die jongen aan de wand!’ riep Saul uit. Hij wierp zijn speer, maar David kon hem tot tweemaal toe ontwijken. 12 Toen begon Saul bang te worden voor David, omdat hij merkte dat de HEER hem … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel | Comments Off on David in een vleselijke wereld (pt. 2)

David in een vleselijke wereld

“2 Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. 3 En Jonatan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem:” (1 Samuel 18:2,3) David was succesvol, de … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel | Comments Off on David in een vleselijke wereld

Davids motivatie

“45 ‘Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard,’ antwoordde David, ‘maar ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel, 42 Lukas | Comments Off on Davids motivatie