Naar wie gaan we voor hulp?

1 Samuel 20

Gisteren was het een overdenking zonder David, maar vandaag wil ik weer doorgaan met de serie. Twee dagen geleden schreef ik dat David naar Samuel vluchte voor hulp. Tegenover Samuel klaagde hij over Saul en de omstandigheden waarin hij verzeild was geraakt.

We kunnen niet lezen dat Samuel er ook echt iets mee doet. Het enige wat er gebeurd is dat men God gaat prijzen en loven. En zelfs als Saul David wil vangen komt de Heilige Geest op Saul en ook Hij profeteerd over de grootheid van God. David is niet tevreden met het antwoord van Samuel.

David maakte dat hij uit het profetenhuis in Rama wegkwam. Hij ging naar Jonatan en vroeg hem: ‘Wat heb ik toch verkeerd gedaan? Waaraan heb ik me schuldig gemaakt? Wat heb ik je vader misdaan, dat hij mij wil doden?’ (1 Samuel 20:1)

En met de rug naar Samuel rent hij naar Jonathan, de vriend die hem voorheen heeft geholpen maar uiteindelijk de hulp niet werkte omdat Saul zijn belofte aan Jonathan niet kon houden. We zien hier dat de wereld effect heeft gehad op David. Voorheen versloeg hij Goliat zonder dat hij luisterde naar de leugens van de mensen om hem heen.

Maar nu David al een tijd onder de mensen is en niet meer met de schapen en alleen met God, merken we dat het effect heeft op hem. Hij moet hulp zoeken maar zoekt het niet bij God.

De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen (2 Korinthe 10:4,5)

De kennis van God is de liefde van God kennen. De kennis van God is de waarheid dat we mogen leven in de afhankelijkheid van God en dat Hij ons in Zijn handen heeft. Maar zo vaak komen de leugens op ons af, de leugens van satan die ons wil overhalen om er niet op te vertrouwen.

Dat is de strijd die we hebben, de strijd om altijd te blijven vertrouwen op God in alles in ons leven. David was even van de kaart en keerde zijn rug af van de aanwezigheid van God en ging naar een vriend die alleen maar op menselijker wijs kan antwoorden en geen antwoord van God kan geven.

Vul je zelf met het woord van God, verlang naar God en Zijn aanwezigheid in je leven. Zoek de hulp van God in alles, ook al weet je beste vriend(in) je altijd gerust stellen met wereldse bemoediging, ga naar God. Hij houdt van ons en wil ons beschermen, het enige wat wij moeten doen is vertrouwen op God.

This entry was posted in 09 1 Samuel. Bookmark the permalink.